Chronisch zieken met middeninkomen moeten ook ondersteuning

nieuws

De ChristenUnie en het CDA in de gemeenteraad, vinden dat ook middeninkomens recht hebben op ondersteuning voor de meerkosten die een chronische ziekte of handicap met zich meebrengt.

Die vergoeding is er nu alleen voor Stadjers die moeten rondkomen van 120 procent van het sociaal minimum. Zij krijgen volgend jaar een tegemoetkoming van 260 euro. ‘Leven met een handicap of chronische ziekte brengt veel kosten met zich mee. Daarnaast wordt het eigen risico voor WMO-voorzieningen verhoogd vanaf 2015, zonder compensatie betekent dit een forse verhoging van de kosten.’ aldus CU-raadslid Edward Koopmans. ‘De groep met een middeninkomen wordt door de stapeling van de genomen maatregelen extra hard gepakt,’ zegt CDA-raadslid René Bolle.

Bolle en Koopmans willen daarom een motie indienen om zowel minima als middeninkomens te compenseren en te onderzoeken wat de financiële effecten voor deze groepen zijn.