CDA wil onderzoek naar stop op kamerverhuurpanden

Het CDA wil onderzoek naar de effecten van een stop op kamerverhuurpanden. De 15%-norm is voor kamerverhuurpanden ingevoerd zodat er niet te veel studenten in een straat komen wonen. Dit werkt echter niet altijd goed.

In de afgelopen jaren is de onvrede is de wijken meer en meer toegenomen, omdat veel studenten een ander leefritme hebben en voor overlast kunnen zorgen voor andere bewoners.

Raadslid Anne Kuik: ‘Er wordt al jaren geroepen door de politiek dat er meer maatwerk moet plaatsvinden, maar niemand weet hoe. Ondertussen breidt het aantal kamerverhuurpanden zich uit.’

Het CDA vindt dat er op dit moment te weinig nieuwe geschikte jongerenhuisvesting wordt ontwikkeld. Een aandachtspunt bij de stop is daarom dat het een impuls zou moeten zijn voor projectontwikkelaars om te starten met de bouw van voldoende jongerenhuisvesting.

Deel dit artikel:

 1. Waarom niet gewoon eens stellen dat vijftigduizend “studenten” voor een provinciestadje als Groningen, voorlopig meer dan genoeg is?

  Heb je in Assen, Emmen, Zwolle en Leeuwarden geen goede hbo’s?

 2. Hallo? Bouw Jong? U weet wel een stuk of 5 projecten. Tuincentrumlocatie Reitdiep, GAK-lokatie, Cortinghborgtoren, Een lokatie aan de friese straatweg. Allemaal niet doorgegaan omdat ze door woningbouwverenigingen ontwikkeld werden die door onze aardige overheid onthand zijn. Doordat al die projecten niet doorgegaan zijn springen nu de kleine projectontwikkelaars in het gat. Daardoor gebeurt het veel lelijker. Goedkope oude huisjes worden opgekocht en vervangen door torentjes, tuintjes worden volgebouwd. Dat is niet de schuld van de gemeente of studenten, maar van de overheid en projectontwikkelaartjes. De overheid heeft aan de ene kant huursubsidie voor studenten mogelijk gemaakt en aan de andere kant de bouwprojecten van de grote ontwikkelaars de woningbouwverenigingen gedwarsboomd. Dat is de reden van de problematiek. Het klutsloze op VVD-ideologie gestoelde beleid vanuit Den Haag en de PvdA die zich als een mak schaap naar de slachtbank laat leiden. Een stop op studentenhuisvesting zal het probleem alleen nog maar groter maken. Dan zullen huidige studentenhuizen worden platgegooid en vervangen voor grotere blokken. De enige oplossing is dat die bouwjongprojecten doorgang mogen vinden zodat er een kwalitatief beter aanbod komt wat niet de structuur van de wijken aantast, maar geconcentreerd op plekken waar het minder tot geen kwaad kan. (En dan niet weer over de Suikerunie beginnen graag).

  1. Een Campus op minder dan tien minuten fietsen van het centrum en Zernike zou natuurlijk een prachtige oplossing zijn voor de massa’s die op diplomafabriekjes maatschappelijke irrelevante studies doen.

   Volgens sommigen ligt in de definitie van Campus ook de aanwezigheid van collegeruimtes en andere onderwijsfaciliteiten besloten. Mag grootschalige studentenhuisvesting anders geen Campus genoemd worden. Maar wat zijn de consequenties van het bouwen van grootschalige studentenhuisvesting op het suikerunieterrein en dit toch een Campus noemen? Gaat de VN blauwhelmen naar de Grote Markt sturen.

   Stap over je gebrek aan professionaliteit, en erken dus dat De Stadspartij de oplossing had, en maak er iets moois van op het Suikerunieterrein.

   (Twintig procent van de studenten heeft helemaal niets tegen het gezellig en geborgen op een Campus wonen)

   1. Ik zei dus niet weer over dat suikerunieterrein beginnen VSH. Doe je het toch. Je moet luisteren! Leer dat nou eens man!

   2. Inderdaad, Timmerman, er kan een studentencampus op het SuikerUnie-terrein komen. Met onderwijsgebouwen en sportvoorzieningen ((tennisbanen, golfbanen, voetbalvelden, (buiten)fitness, etc.)).

    Het voordeel is dat de studenten vlakbij het NS-Hoofdstation zitten. Ook goed voor de docenten.

    De Stadspartij was en is daar voorstandster van. De CDA-fractie was hiervan een tegenstandster, maar kan wellicht van mening veranderen.

    De woontoren De Brugwachter, die niet in de wijk De Hunze mocht komen (aan het einde van de Korrewegbrug), mag van mij op termijn herrijzen op het SuikerUnie-terrein.

 3. Hallo gemeente, stop de ongebreidelde aanwas van studenten aan de RUG en leerlingen aan de Hanzehogeschool door de vanaf 2000 geplande 20.000 extra studenten terug te gaan schroeven naar het aantal inschrijvingen van 1999. Hallo gemeente, steek niet nog langer ettelijke tientallen miljoenen in de opvang van studenten. Hallo gemeente, maak je nu dan eens hard om deze stad (opnieuw) leefbaar te maken. Hallo gemeente, ga nu dan eens aan de slag in plaats van telkens hetzelfde te roepen, maar er geen gevolg aan te (willen) geven. Hallo gemeente, aan de slag!

  Hallo gemeente, zet voor de time being de benodigde kamers als containerwoning op jawel, het voormalige SuikerUnie terrein neer en neem zo de wind uit de zeilen van de souterneurs, sorry projectontwikkelaars en huisjesmelkers, waardoor deze niet nog langer legitiem de leefbaarheid van complete woonwijken in deze stad, mogen en kunnen elimineren tot het nulpunt.

  O ja gemeente, timmer nu dan ook eindelijk eens wetgeving in elkaar welke de bouw, verbouw, verhuur en verkoop van huizen als studentenwoningen in bestaande (woon)wijken verbiedt.

 4. Kan wel zo zijn maar er komen ook nog honderden bij aan de oosrerhamrikkade.
  wordt de 15% norm ook ruimschoots overschreden. Net als in de professorenbuurt
  Daar hoor je ze niet over.

  1. Probleem met types als Seton en Kuik is dat ze hier in verband met een flutstudie vanuit dorpjes naar toe komen, en zonder dat ze ons stadje kennen, laat staan hier geworteld zijn, hier wel even voor politicus gaan spelen. Is zo goed voor hun CV!

   Professorenbuurt? Zegt ze niks.

   (Professorenbuurt is de huidige benaming voor de oude Korrewegwijk. De naam Korrewegwijk is gebruikt om het imago van de Indische Buurt op te krikken, doordat ook Korrewegwijk te noemen).

   1. Je bent niet goed op de hoogte: de oude benaming voor Professorenbuurt is Korrewegbuurt en niet Korrewegwijk.
    De Korrewegwijk beslaat een veel groter gebied.

   2. Zal mijn pa eens vragen. Die is geboren en getogen in de Professorenbuurt.

    Het gebruik van de naam Korrewegwijk voor de Indische Buurt stuit bij hem op weerstand, omdat de bebouwing ten noorden van de Korrewegwijk, historisch gezien, niet Korrewegwijk genoemd wordt.

   3. Dan is hij niet goed op de hoogte of in de war.
    De Korrewegwijk bestaat uit de volgende buurten: Korrewegbuurt, West-Indische buurt en Oost-Indische buurt.

   4. Nogmaals, ik zal het hem vragen.

    Maar volgens mij is de Indische buurt Korrewegwijk noemen, gevolg van een recentelijke actie geweest om de IB een betere naam te geven.

   5. Je bent in de war, de benaming Korrewegwijk bestaat al heel wat langer en beslaat een groter gebied dan de Indische buurt.

 5. Een goed plan om nu goed te onderzoeken wat een verbod op het omzetten van ‘ gewone’ woningen in kamerverhuurpanden betekent voor de kamermarkt.
  Al eerder heb ik aangegeven dat aparte woningbouwprojecten voor jongeren in de bestaande wijken veel beter is dan nog meer kamerbewoning in de huidige woonwijken.
  Een campus vind ik geen goede gedachte, studenten moeten onder de gewone burgers leven en niet op aparte complexen ondergebracht worden. Na het afstuderen zullen studenten in hun werkkring ook met gewone mensen te maken hebben, dan kunnen ze er nu alvast aan wennen.

   1. Er is geen specifieke groep die bij voorbaat op mijn sympathie of antipathie mag rekenen.

   2. Wij reaguurders zijn geen topic, maar wil toch me even persoonlijke noot veroorloven.

    * scheur een zak tijgernoten open*

    Jack, jij bent zeer gevoelig voor autoriteiten en noemt mij wel eens een complotdenker (ben ik ook wel enigszins), hoe kun jij jezelf dan als minder aangepast dan ik beschouwen?

    Iemand uit mijn voetbalelftal zij eens ‘als de hele club naar kant A marcheert, weet ik dat jij naar B gaat, (maar je hebt wel vaak gelijk).
    Ik heb nog (!) lak aan een carrière, comfort, materiële welvaart en een goede reputatie… en dan heb ik wat tegen onaangepastheid? Ik de christen-anarchist?

   3. Opvallend dat het altijd mensen zijn zonder carrière zijn die stellen dat het niet belangrijk is.
    Rokers hebben een minder negatief beeld van de gevolgen van roken dan niet-rokers.
    Herken je deze mechanismen? Zijn ze op jou van toepassing?

   4. Gaat jou als kleine burgerman met kleine burgermanswensen de pet te boven, maar van kinds af aan vind ik het ijdele bedoening. Alles is ijdelheid, en zeker het nastreven van een carrière.

    Van mijn moeders kant veel succesvolle familie. Bij gebrek aan inzet op school heeft mijn ma me daar wel eens op aangesproken. Ik respondenten als kind:”en dan heb je als oom… een huis met zwembad, wordt ik daar gelukkig van?

    Nescio’s Uitvreter, dat is mijn held.

    (P.S. Ik ben niet het topic)

   5. Helemaal niet.

    Het gaat jou als kleine roestige (60+?) man de pet te boven dat zelfs kinderen materiële welvaart al afwijzen, en het nastreven als een holle zaak zien.

   6. En natuurlijk zijn er mensen die wanneer ze de 50 naderen erg gelukkig zijn met een loopbaan als schoonmaker, er zullen er waarschijnlijk meer zijn die zich afvragen of er niet iets beters haalbaar was geweest en of ze de lat niet hoger hadden moeten leggen.

 6. Als een student naar de fysiotherapeut of tandarts moet, hoe lossen we dat gebrek aan gewenning aan een niet student op?

  Tandartsen en fysiotherapeuten uitnodiging om collegezalen toe te spreken over dat het ook gewoon op zuurstof functionerende Homos Sapiens zijn, en dan van het ondersoort dat gespecialiseerd is in het voorkomen en verhelpen van lichamelijk ongemak.

  Dat hele “argument” (eerder een mal dogma uit de door drugsgebruik gekenmerkte jaren zeventig) dat studenten in campussen geen deel uitmaken van de maatschappij is lachwekkend.

  Als dit werkelijk een “argument” is die een oplossing van een verdere ontwrichting van bepaalde wijken/straten door een campus tegenhoudt, dan kan morgen de schop in de grond van het Suikerunieterrein.

 7. @Sjaak;

  Na het afstuderen zullen studenten in hun werkkring ook met gewone mensen te maken hebben, dan kunnen ze er nu alvast aan wennen.

  M.a.w. studenten mogen zich verheven voelen boven gewone mensen? De studenten welke aan Harvard, Yale en Princeton en Stanford studeren wonen ook allemaal op de universiteitscampus, wat is er dan op tegen om dit in Groningen ook zo te gaan doen? Harvard staat toch aardig hoger aangeschreven als de RUG, om nog maar niet te spreken over de Hanzehoge droomfabriek.

  Off topic; wacht al jaren op iemand welke mij middels officiële en wellicht nog belangrijker onafhankelijke rapporten aan kan tonen wat deze tsunami aan studenten en leerlingen deze stad de laatste 15 jaar heeft gekost en wat het netto oplevert.

  En daar tegenover wat het voor autochtone bewoners aan meerwaarde geeft en wat het hen direct en indirect kost, zowel materieel als immaterieel.

  1. Slecht voorbeeld, er is bijv. in Engeland veel discussie over de wenselijkheid dat een deel van de studenten aan de betere universiteiten in eigen complexen woont.
   In Engeland is dat trouwens vrijwel altijd midden in de stad en niet aan de rand van een buitenwijk.

   1. Ik weet niet hoe jij het met aardrijkskunde deed, maar de door mij aangehaalde universiteiten staan toch echt in de USA en niet in Engeland, maar dat terzijde. Ook Cambridge Imperial em Oxford staan in de top 5, ook hier wonen de meeste studerende intern.

    Dat de campus van de meeste universiteiten in Engeland midden in de stad staan heeft natuurlijk ook te maken met de visie van de bestuurders destijds aldaar. Geen ongebreidelde aanwas van studerenden maar voor kwaliteit gaan. In Groningen deed men in het verleden tot medio 1999 hetzelfde. Tot het moment spijtig genoeg daar kwam toen het aantal studenten met 20.000 moest gaan groeien, alles groter werd en kwaliteit plaats maakte voor kwantiteit, de studie resultaten maken het duidelijk, hoeveel plaatsen is Groningen internationaal gezien gezakt in de loop der jaren?

    Nee Sjaak, het blijkt toch overduidelijk dat een campus en goede studieresultaten goed samen gaan, en je mag daarbij natuurlijk ook niet vergeten dat de studiemoraal in genoemde steden en landen aanzienlijk hoger ligt dan hier in Nederland.

  2. Engeland is nog steeds een hele enge klassemaatschappij. Via Eton naar die enge elite-universiteiten. In de Engelse setting zou ik je argument als enigzins geldig kunnen beschouwen, maar in Nederland? Onzin.

   Door vijf jaar te studeren, en een aantal jaar (Campus is vooral een overloop) bij elkaar te wonen, raken Nederlandse jonge mensen echt niet losgezongen van de maatschappij.

   Merkwaardig jaren zestig praat.

   (De voetbalclubs TKB en Forward vind je zeker ook een gevaar voor het functioneren van studenten in een toekomstige baan?!)

   1. Ik vind het heel wat eerder merkwaardige praat om te denken dat we er beter aan toe zouden zijn wanneer verschillende bevolkingsgroepen die niet overeenkomstige leefstijlen hebben ook in aparte gebieden zouden moeten wonen.

    Zou je er voorstander van zijn wanneer we hier gaten communities zouden krijgen?

   2. Als schipperswoninkjes plat gaan voor torentjes, en een behoorlijk grote groep (eerstejaars) studenten niets tegen de gezelligheid en geborgenheid van een Campus heeft, wat valt er dan nog te zeuren?

    Rare gezochte jaren zeventig argumentatie over studenten die de ‘maatschappij moeten leren ontdekken’? Liefhebbers van mooie oude huisjes, en een goede doordeweekse nachtrust kunnen er niets mee.

   3. Gated communities?

    Op zich voor vrijheid. Ook voor vrijheid van rijke mensen om hun woonomgeving in te richten. Kan er niet veel tegen hebben.

    Appartementencomplexen met binnentuinen, zoals Bloemhof en Frontier ook gated communities?

   4. Mijn maatschappijbeeld is heel anders en gaat uit van een veel minder negatief mensbeeld.
    Een van de sterkste punten van de Nederlandse samenleving vind ik dat heel verschillende bevolkingsgroepen in redelijke mate contact met elkaar hebben en niet van elkaar vervreemd zijn geraakt, ondanks het gif dat de PVV probeert te verspreiden.
    In vele landen is de segregatie, ongelijkheid en daardoor frustratie veel groter met alle gevolgen van dien. Nedeland kent geen serieuze getto’s, een lage criminaliteit en je hebt goed en laagdrempelig onderwijs en gezondheidszorg. Niemand gaat dood van de honger ondanks dat sommigen landurig een zeer laag inkomen hebben. Vergeleken met vele andere Westerse landen is het hier hemel op aarde.
    Maarten van Rossum, de goeroe van VSH, zei eens dat wanneer onze-lieve-heer op aarde zou terugkeren en wanneer die bijzondere gebeurtenis zich in Nederland zou voltrekken, hij van mening zou zijn dat het gelukt was om het aardse paradijs te realiseren.
    Hij zei dat als reactie op alle geklaag over alles door Nederlanders.

   5. Maarten van Rossem kan zinnige dingen leuk verwoorden, maar mijn Goeroe? Bij lange na niet. Man zegt bijvoorbeeld over de intergratie van bepaalde groeperingen domme dingen.

    Trekt kromme parallellen met de Katholieke nieuwkomers in de VS in de negentiende eeuw. Verder stelt hij dat de wervende kracht van auto’s, plasmaschermen en smartphones groter is dan dat van geloof.

    Dan kent deze man van rede dus niet de kracht van irrationele ideologieen wat geloven (ik ben gelovig) zijn. Een fout die veel mensen van rede maken.

    Waarom je er naast mijn persoontje allerlei dingen bij haalt, terwijl we het over een (door genoeg studenten gewenste) oplossing voor studentenhuisvesting hebben? Tis mij een raadsel.

    Heb jou vraag over gated communities beantwoord, nu een vraagje voor jou? Staan studentenvoetbalverenigingen het samenleven van allerlei bevolkingsgroepen in de weg?

   6. Minder negatief mensbeeld?

    Hahaha!

    Uit de toetsenbord van een sterk autoriteitsgevoelig maakbaarheidsdenker (ultieme motie van wantrouwen tegen vrije burgers) die politieke nieuwkomers ongezien in de verdachte hoek zet?

    Dat is komisch! Complimenten!

   7. Wanneer je voortdurend op persoonlijk niveau iedereen die het niet met je eens is op een nogal trieste manier wilt terechtwijzen dan is dat een kenmerk van een negatief mensbeeld.
    Het valt me wel een beetje tegen dat je Maarten van Rossum ineens afvalt, je citeerde hem zo vaak dat het op verering leek.

    Wel bijzonder dat je de woorden autoriteitsgevoelig en maakbaarheidsdenker bij iemand die ondernemer is, nooit voor de overheid heeft gewerkt en ook nog een andere politieke voorkeur heeft.

 8. Studenten moet je verspreiden over de stad dat geeft het minste problemen.
  Geen allochtonen- studenten- bejaardenbuurten maar alles door elkaar. Simpel.
  Er is geen specifieke vraag naar studentenbuurten.
  Het wordt door de strot gedrukt want enkelen kunnen er grof aan verdienen.
  Het doel is niet gewilde huisvesting, het doel is geld verdienen.
  Belachelijk.
  Gedoe allemaal.
  Doe mij maar een neut!

 9. Men moet NU een begin maken om het Zerniketerrein te verplaatsen naar het suikerunieterein als een campus. Veel gebouwen op Zernike staan te verpauperen en/of voldoen niet meer aan de huidige tijd. Deze gebouwen staan al op de nominatie voor vervanging of verbouwing. Dus waarom niet alvast een begin om het te verplaatsen. Logistiek ligt het openbaar vervoer ook binnen een loopafstand vanaf het hoofdstation voor de studenten,

  Bovendien, kan de stad zich dan ook beter in noordelijke richting uitbreiden, als Zernike tzt opgeheven kan worden.

  @Marc uit het Brabantse .. ‘Friese straatweg” doet wij op een aaneen geschreven wijze.

  1. Ga eens kijken wat de Universiteit allemaal op Zernike geïnvesteerd heeft de laatste 10 jaar en dan denk je echt dat je de hele bups naar het Suikerunieterrein kunt verplaatsen. Dat kan alleen in de wereld van Ceausescu Sjoerdje.

 10. Zie je wel over de oosterhamrikkade hoor ik niemand. Daar mogen wel honderden studentenwoningen bij komen.
  En de 15procent norm overtreden worden.

  1. De Oosterhamrikkade zou in 1e instantie op de hoek van de Zaagmuldersweg worden v.v. van zo`n zelfde afgrijselijk bouwsel wat nu onder de naam Groenling aan het Wielewaalplein neer is geplempt, dat gedrocht staat daar zo verkeerd, verkeerd te staan, dat je bijna een inzamelingsactie zou gaan houden om daarmee voldoende pecunia bijeen te harken, om het aan te kunnen kopen en om het erna met de grond gelijk te laten maken.

   Dat is toch wel een van de grootste miskleunen in deze stad geweest.

   Op de voormalige Vihamij locatie wil men nu een gebouw neer gaan zetten wat kwa aangezicht sterk doet denken aan het huidige gebouw, waardoor ik liever had gezien dat in ieder geval de bestaande gevel als uitgangspunt zou worden gebruikt, maar goed ik ben geen eigenaar/opdrachtgever in deze.

   Het deel van de Oosterhamrikkade tussen de Zaagmuldersweg en de Oliemuldersweg schijnt al vergeven te zijn aan de bouwmaatjes van deze gemeente, dus ik denk niet dat je daar nu nog een vinger tussen gaat krijgen. Hopenlijk wordt dit deel van de wijk behoed voor nog zo`n gedrocht als wat er nu aan het Wielewaalplein staat. Had liever gezien dat men voor leefbaarheid in dit deel van de stad had gekozen, maar zoals het er nu naar uitziet zal ook deze wijk gaan verworden tot een Vinkhuizen 2.0 alles in dienst van de RUG en de Hanzehoge droomfabriek

   Hier liggen kansen voor de Groninger politiek om te scoren, jammer dat men dit nog altijd niet oppakt en toe blijft kijken hoe deze stad legitiem (is) verpauperd.

   1. @middenweg
    Waarom vind je het zo’n lelijk gebouw?
    Eerlijk gezegd vind ik het wel een mooie locatie voor hoogbouw. Architectonisch is er ook niet veel mis mee.
    Het is een mooie eigentijdse tegenhanger van de woontoren bij het Linneausplein..

   2. Jack

    Verhouding? Context?

    Of doe jij aan de onzin van misantropische parvenu van Rem Koolhaas.

   3. Waarschijnlijk zou je de bouw van de Martinitoren ook afwijzen met een beroep op de woorden ‘context’ en ‘verhouding’.

   4. Had als Middeleeuwse Stadjer de bouw van een meer dan honderd meter hoge toren inderdaad waarschijnlijk ook overdreven gevonden. Dat klopt. Verhoudingen had ik toen vreemd gevonden. Een beetje de eigen dominantie ten opzicht van de Ommelanden overschreeuwend.

    Qua context klopte deze toren in het stadshart echter van alle kanten.

  2. De Oosterhamrikkade NZ is geen woonstraat Chris. De 15% norm is ook niet bedoeld om alle bouwprojecten voor studenten (uitschot, tuig van de richel allemaal de stad uut schopp’n) tegen te houden. Hou dus aub op de term als een soort stok om Roeland mee op de kop te meppen te gebruiken.

   1. Weer aan het handje van de wethouder? En de NZ is wel degelijk een woonstraat. Toont al dat je niet eens weet waar je over praat. En als ik commentaar op een wethouder wil hebben laat ik me zeker niet tegenhouden door marcje.

   2. Drie huizen aan begin en eind maken het nog geen woonstraat Chris. Die woonboten zitten waarschijnlijk al voor de helft vol met studenten.

 11. Middenweg v.d.schaad wil aan de oosterhamrukkade vanaf de zaagmuldersbrug tot het eind vol bouwen met jongerenhuisvesting ( studentenwoningen). Eerste stuk 280 en uiteindelijk honderden meer. Het stuk waar jij over praat (het eerste stuk) komen 137. Ik heb een getal van 1000 totaal behoort. Alle beloftes die er gedaan zijn gooit hij zo over boort voor dit gebied.het interesseert hem niet wat de bewoners er van vinden.Grote mond over partisipatie maar dat is flauwekul.en een raad die hem niet durf tegen te spreken. Zo wordt de oosterparkwiik verpest door een overvloed aan studenten.

 12. @Sjaak;

  Dit gebouw c.q dit bouwvolume had waarschijnlijk niet misstaan in een omgeving als de Friesestraatweg/Woldring locatie, maar beslist niet in een bestaande woonwijk welke zich kenmerkt door bouwhoogten tot een meter of 15. De erachter gelegen Wielewaalflat staat net ver genoeg af van de woningen in haar omgeving, waarbij de voormalige vrijgezellenflat, het lager gelegen deel van de Wielewaalflat, de hoogte van de flat zelf enorm naar beneden trok. De winkelstrook gaf nu juist ruimtelijkheid aan dat gebied. Als je nu vanaf de Th.A.Theussinklaan aan komt rijden, komt er zo`n groot kolossaal bouwwerk op je af, dat elk en iedereen (vooral buitenstaanders) zich afvraagt wie “toestemming” heeft gegeven om daar zo`n bouwwerk neer te mogen zetten.

  Nog afgezien van het bouwvolume, wat de privacy van de direct omwonenden natuurlijk ook enorm aantast, de bewoners van de Wielewaalflat kennen dit nu helemaal niet meer, waarschijnlijk gelijk de reden om daar de leeftijdsgrens van 55 jaar weg te strepen, waardoor het nu een wel een krakersbolwerk lijkt te zijn geworden, maar dit terzijde, kun je door de valwinden met een beetje wind niet fatsoenlijk langs dit bouwwerk lopen zonder bijna omver geblazen te worden, iets wat ik zelf recent nog heb mogen ervaren.

  Kijk het is leuk om iets als stedenbouwkundige te (mogen)ontwerpen, c.q. een ruimtelijke schets te mogen ontwikkelen, maar als je niet echt bekend bent in een stad, of wijk waar iets dergelijks voor gemaakt moet gaan worden, sta je direct al met 1-0 achter. Dat is ook hier gebeurd, feitelijk heeft deze stad, maar bovenal deze wijk/dit deel van de wijk haar gezicht verloren en wat er voor in de plaats is gekomen, had hier nooit gebouwd moeten/mogen gaan worden.

 13. @Middenweg
  Bedankt voor je uitgebreide reactie !

  Sinds de jaren ’80 is de herwaardering van stedelijk wonen op gang gekomen. De trek van stad naar platteland werd tot staan gebracht. Belangrijk principe daarbij was de compacte stad gedachte, dat werd het uitgangspunt van het milieu- en ruimtelijk beleid. Dit beleid staat voor concentratie van stedelijke functies waardoor het milieu gunstig wordt beïnvloed.
  Door de concentratie van functies is er minder ruimtebeslag in het buitengebied nodig en zijn er gunstige effecten op mobiliteit.

  De bouw van de Groenling past hiet in. Door intensivering van het grondgebruik wordt elders ruimte gespaard.
  Door het huisvesten van jongeren/studenten wordt voorkomen dat meer woningen in woonwijken bestemd worden voor kamerverhuur en blijven deze woningen voor anderen beschikbaar.

  Het Wielewaalplein en het Linneausplein zijn de centrale pleinen in het Oosterparkwijk, verbonden door de Gorechtvijvers.
  De markante hoogbouw op die pleinen geeft extra betekenis hieraan, in ruimtelijke opzicht maar ook door de functies van de pleinen.
  Ik weet dat wanneer je pal naast of tegenover zo’n gebouw woont al dit soort praatjes niet kunt waarderen. Dan is je eigen woongenot altijd belangrijker, en dat is vanzelfsprekend.
  De gemiddelde woonduur in een woning is nogal wat korter dan de levensduur van een gebouw. De huidige bewoners kun je dan ook niet als maat gebruiken voor de beoordeling van de wenselijkheid van de plannen.
  Mooi of lelijk blijft natuurlijk een persoonlijke kwestie. Ik vind het gebouw de moeite waard, heel wat fraaier dan bijv de stoker en de brander en de Euroborg. Maar dat is natuurlijk niet meer dan een priveopvatting.
  De architect is trouwens een Groninger bureau.

  Het probleem van windhinder bij hoge gebouwen komt vaak voor, daar zou echt heel wat meer aandacht aan moeten worden besteed.

 14. Ik bedoelde met het ontwerpen niet het gebouw ansich, maar juist het volplakken van iedere m2 aan groen, wat nu overal in de stad zo goed als is verdwenen, dreigt te gaan verdwijnen. Ik en met mij veel andere inwoners in een stad als Groningen, zien de ruimtelijkheid van dit gebied, in dit geval het Wielewaalplein en omgeving, juist als enorm pluspunt om in een stad te gaan wonen/ te willen blijven wonen. Die ruimtelijkheid is in de meeste gevallen in de stad Groningen verdwenen, of staat op de nominatie te gaan verdwijnen. De uittocht van veel stadjers richting Bedum, Zuidhorn, Winsum, enz.enz. heeft Groningen via de provincie tegen willen houden door het verminderen van nieuwbouw in genoemde buitengemeenten, want men bleef zich stadjer voelen, al woonde men buiten de gemeentegrenzen. Nu komt mijn betoog waarom je nu juist minder zou moeten gaan bouwen in de stad Groningen. Dorpen lopen leeg, o.a. de uittocht van veel inwoners richting de stad Groningen en door de vergrijzing. Als je nu minder gaat bouwen in een stad als Groningen, worden woningen schaarser en gaan mensen vanzelf naar de buitengebieden verhuizen, immers daar staan genoeg (betaalbare)woningen te koop. Groningen hoeft minder te investeren en de leefbaarheid en de benodigde voorzieningen in de dorpen blijven overeind staan.

  Terugkomend op de Groenling, had men het hele complex, dus incl.de nu nog overeind staande Wielewaalflat en het kantorencomplex aan de Zaagmulderwegzijde gesloopt en hiervoor tot maximaal 5 bouwlagen een geheel nieuw complex neergezet, dan was er een win-win situatie ontstaan. Het aangezicht was laag gebleven (max. 5 bouwlagen) het aantal (jongeren) woningen gelijk aan wat er nu met de Groenling is bijgebouwd, gelijk gebleven en de winkelruimte had dezelfde meters aan verkoopruimte gekend. Gemiste kans voor het gezicht van de Oosterparkwijk. Hoogbouw als Stoker en Brander moet je naar mijn mening concentreren in een toch wel “laagbouw” stad te kunnen noemen plaats als Groningen.

  1. @Middenweg
   Bedankt voor je toelichting.
   We denken heel verschillende over de wenselijkheid om mensen aan de stad te binden en dat is prima.
   Ben het met je eens dat er op een aantal plekken wel wat meer aandacht zou mogen zijn voor het groen.

   Bij mijn weten is de Wielewaalflat een rijksmonument, sloop zal dus wel niet zo gauw gebeuren.
   Ik kan mij heel goed voorstellen dat een andere invulling van het gebied ook een prima ruimtelijk resultaat had opgeleverd.

   1. Dat komt zo ongeveer overeen met de kern van mijn betoog VSH.

    Ik zie hiermee/hierdoor juist kansen voor Groningen om een gematigd bouwbeleid te gaan voeren, zodat men opnieuw richting de omliggende dorpen trekt/ in de dorpen blijft wonen.

    Moet je kijken hoeveel miljoenen ik denk zelfs tientallen miljoenen op jaarbasis men als gemeentebestuur van Groningen op (korte) termijn zal kunnen besparen op huisvesting, vervoer, wegen, enz.enz. en hoeveel ruimte er onbebouwd zal kunnen blijven in deze stad.

    De dagelijkse forensenstroom zal men grotendeels op kunnen vangen door het huidige treinverkeer te intensiveren met extra stations in Hoogkerk, Hoendiep ter hoogte van de voormalige SuikerUnie en ACM, enz.enz.

    Een stad welke enigzins leefbaar zal blijven doodat er minder inwoners bij gaan komen (en door het aantal studenten in deze stad structureel te gaan minderen met 20.000) en natuurlijk de omliggende dorpen welke haar voorzieningen zal kunnen blijven behouden, c.q. zal kunnen gaan versterken doordat er meer inwoners bij gaan komen.

   2. Opvallend dat voorstanders van Compacte Steden vaak zelf afkomstig zijn uit dorpjes. Zelf als kind opgegroeid in een huis met voor en achtertuin (en puntdak), maar vinden dat Stadse gezinnen in appartementen gestopt moeten worden.

 15. Met alle respect Sjaak, mar dat is een rapport uit 2002, niet echt meer recent te noemen en ook nog eens afkomstig van het wetenschappelijk bureau van Groen-Links, niet bepaald representatief te noemen, toch? Volgens mij gaat het om het hier en nu.

  Ik kom voor mijn werk overal in het land, werk ook veel in de regio en veel van mijn klanten vallen in de hogere inkomensgroep. Geluiden welke ik veelvuldig hoor zijn dat men de stad Groningen overvol, vies, druk en onveilig vind en dit nu tezamen niet bepaald uitnodigt om te gaan wonen.

  Kom door mijn werk ook met regelmaat in de dorpen welke in de schil rondom Groningen liggen, zoals Winsum, Bedum, Zuidhorn, waar veel mensen wonen welke ooit uit Groningen zijn vertrokken en welke niet weer terug willen ondanks dat zij veelal hun werk in de stad Groningen hebben. Veel gehoorde kreet is dat men blij is om na een dag werken weer de relatieve rust van hun dorp weer op te kunnen gaan zoeken.

  Waarom gaat men als gemeentebestuur niet minder bouwen om zo verhuizen richting de ons omliggende dorpen te bevorderen? Waarom blijft men vasthouden aan groeien, groeien en nog eens groeien?
  Waarom miljoenen in de krimpgebieden stoppen, waar je dit ook met ander beleid en veel goedkoper deels kunt omkeren?

 16. Gehouden onder studenten van de RUG en scholieren van de Hanzehogeschool?

  Waarom wordt ik nu nooit gevraagd mee te doen aan zo`n onderzoek? En nee, Sjaak/Jacques? Ik reageer niet als een ontevreden inwoner, maar gewoon als lezer van dit onderzoek. Ik ga het onderzoek absoluut niet in twijfel trekken, maar zou graag zien/willen lezen wie/welke groep mensen er geïnterviewd zijn.

  1. Aanvulling:
   Het is misschien heel lastig om je te realiseren dat in vrijwel alle andere steden alles toch heel wat minder goed geregeld is dan hier.
   Ik sta er ook nooit echt bij stil, maar wanneer je Groningen vergelijkt, op een subjectieve manier, op zoveel mogelijk aspecten met andere steden dan scoort Groningen heel vaak heel erg goed. De reputatie van de stad in de rest van NL is ook uitstekend. En ik merk dat Stadjers ook heel vaak vol trots over hun stad praten.
   Wanneer je er midden in zit dan is het soms heel lastig te zien hoe goed hier alles is geregeld, op vrijwel alle gebieden.

 17. Ik dien mij eerst aan te melden “als vrijwilliger” om deel te kunnen/mogen nemen aan de diverse door hen uit te brengen enquêtes/ grootschalige onderzoeken. Gelijk de reden van mijn 1e betoog over de (vermoedelijke) deelnemers aan dit onderzoek, n.l. studenten van de RUG, leerlingen van de Hanzehogeschool en studenten van de RUG, incl. directe en indirecte belanghebbenden.

  Zal er nooit ver naast zitten en blijf dit onderzoek daarom ook absoluut niet representatief vinden waar het om de gevoelens van inwoners uit deze stad gaat m.b.t. de leefbaarheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *