Plantsoenbuurt ziet bestemmingsplan niet zitten

Bewoners van de Plantsoenbuurt zijn niet blij met het nieuwe bestemmingsplan voor hun buurt en de Oranjebuurt. Dat maakt volgens hen de weg vrij voor huisjesmelkers die zoveel mogelijk studenten in de buurt kwijt willen.

De bewoners zien met lede ogen aan dat vrij goedkope starterswoningen in hun buurt worden opgekocht, gesloopt en volgebouwd met appartementencomplexen die soms tot diep in de binnentuinen doorlopen.

Dat gaat niet alleen ten koste van 19e eeuwse uiterlijk van de buurt, vrezen de bewoners, maar ook van de sociale cohesie. Aanstaande woensdag bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan.

Deel dit artikel:

 1. En zo wordt een mooie stad verder kapot gemaakt door een wethouder die alleen maar aan studentenhuisvesting denkt.
  En een raad met daarin de PvdA die zo wie zo niet tegen hun wethouder in zullen gaan en blindelings hier mee akkoord zullen gaan. Daar zijn ze te slap voor.

   1. Niet even van leer trekken Marc de waarheid is hard.
    Kijk even wat er gebeurd in en rond de binnenstad en de wijken er omheen. Ze worden volgepropt met studentenwoningen onder het mom van jongerenhuisvesting. En of de buurt tegen is interesseerd ze totaal niet. dat hebben we wel gezien met onderandere de oosterhamrikkade en de proffessorenbuurt.die mensen zijn gewoon bedonderd.

  1. Ondernemers Chris, daar gaat het hier om. Stadjers hebben voor ondernemers gezinde politiek gekozen. Centjes verdienen. Daarom krijg je dit soort toestanden. Dan loopt de Raad B&W achterna.

 2. Prachtige oude schipperswoninkjes mogen van Roeland (PvdA-wethouder) wel plat.

  Als zijn vriendjes uit de bouw en “architectuur” maar profiteren.

  Gelukkig lijkt de eind van de landelijk PvdA nu echt in zicht. Gaat lokaal ook zijn vruchten afwerpen.
  We kunnen er van uitgaan dat minimaal drie van de zes lokale overgebleven PvdA zetels, het gevolg zijn van mensen die de lokale thema’s niet kennen, en daarom hun landelijke stem maar lokaal maken.

 3. Was was Groningen toch een mooie stad zo zonder de 20.000 extra studenten welke er vanaf begin 2000 bij zijn gekomen. Chapeau met dit beleid gemeentebestuur van Groningen!

 4. Het bestemmingplan is juist een grote verbetering ten opzichte van het oude. Er kan minder hoog gebouwd worden, er moet rekening gehouden worden met de omliggende bebouwing en de bouwmogelijkheden in tuinen wordt beperkt. Je kunt in een bestemmingsplan niet alles dicht timmeren, want dan gaat de wijk op slot en daar hebben de bewoners meer last dan profijt van.

  1. “Meer last dan spijt van”? Hoe kom je daarbij?

   Heb het juist het idee dat bewoners van buurten met historische bebouwing voor een mortuarium op bouwactiviteiten zijn.

   De meesten willen beschermt worden tegen die nooit-tevreden-altijd-op-zoek-naar-verbeteringen-buren die het vakwerk (deskundigheid op het gebied van verhoudingen) van vroegere architecten willen veruineren door een smakeloze optopping.

   1. Dat wordt nu juist beperkt. Als er niet meer 4 hoog gebouw mag worden dan is het ook minder interessant voor opkopers om oude panden te slopen. De kans is dan groter dat ze opgeknapt worden door kopers. Als de beperkingen te groot zijn, worden de de huizen slecht verkoopbaar en daar heb je als bewoner dus last van.

  2. Ik zie het niet als een belemmering indien met oud voor nieuw laat wijken, als het bouwvolume qua vloeroppervlak begane grond niet groter gaat worden en de hoogte van de bestaande bebouwing niet wordt overschreden.

  3. Het mooie aan een levende stad is dat er voortdurend veranderingen mogelijk zijn, wel op een zorgvuldige manier. Een stad op slot is een dode stad.
   Bovendien is het wel erg betuttelend wanneer een overheid tot in detail wil voorschrijven wat iemand anders met zijn bezit mag doen.

   1. Manhattan is een bijna een groot beschermd stadsgezicht; dode stad?

    Oude bebouwing in Parijs, Rome en Amsterdam wordt tegenwoordig ook goed beschermt. Dode steden?

    Een stad op slot is een dode stad? Slappe frase van vastgoedhufters die gebaat zijn bij sloop. Uit onderzoek blijkt echt dat een historische karakter met breed een cultureel aanbod en diversiteit aan winkels, behoort tot de factoren die een stad aantrekkelijk maken.

   2. Snap je het verschil tussen het beschermen van een stad en het op slot doen?
    Dat een stad een historisch karakter heeft waar je rekening mee houdt is toch toaal iets anders dan een stad op slot doen?

    Over Manhattan ben je niet goed geinformeerd. Grote delen van Manhattan zijn al tientallen jaren beschermd stadsgezicht, dat is niks nieuws. Dit houdt niet in dat er niets meer mag. Wanneer je regelmatig in New York komt dan kun je dit zelf zien.

   1. Heel goed, mij was het net even teveel. Honderden pagina’s, voor een groot deel nogal juridisch getint.
    Fijn dat jij de tijd hebt kunnen vrijmaken aan deze arbeid.

 5. Op internet is tegenwoordig alles te vinden (http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1034850/type=pdf/Vaststelling_bestemmingsplan_Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt.pdf.
  Onderstaande tekst haal ik uit het raadsvoorstel over het bestemmingsplan:

  Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Deze betreffen vooral de vrees voor meer en hogere bebouwing
  ten gevolge van het nieuwe bestemmingsplan Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt. Het gaat met name om het kleinschalig
  karakter van de buurten en de bebouwing op de binnenterreinen. Echter, de essentie van het nieuwe bestemmingsplan is dat
  nu juist niet meer bouwmogelijkheden dan het oude bestemmingsplan Oranjewijk worden geboden.
  I In grote lijnen is de situatie als volgt.
  i • Waar het oude bestemmingsplan bijvoorbeeld 2 bouwlagen van ieder 3.50 meter mogelijk maakte, maakt het nieuwe
  I bestemmingsplan 7 meter bouwhoogte mogelijk; waar het oude bestemmingsplan 3 bouwlagen van ieder 3.50 meter
  j mogelijk maakte is dit afgerond 11 meter bouwhoogte geworden, etc. (zie de verbeelding, voorheen plankaart genoemd).
  j • Waar het oude bestemmingsplan een vrijsteiling (dit heet nu: een afwijkingsbevoegdheid) kende om een extra bouwlaag toe te staan, kent het nieuwe bestemmingsplan eenzelfde regeling: 3.50 meter extra hoogte kan worden toegestaan. De
  I vrijsteiling/afwijkingsbevoegdheid is geen vanzelfsprekendheid en is de afgelopen jaren sporadisch toegepast (in 6 a 7
  jaar plm. 10 keer), omdat dit stedenbouwkundig in veel gevallen niet wenselijk is. Hierin verandert het nieuwe
  i bestemmingsplan niets.
  I B&W-besluit d.d.: 4 november 2014
  Het nieuwe bestemmingsplan biedt zelfs meer bescherming dan het oude plan, want:
  1. voor veel woningen in kleinschalige buurten is de bestaande goothoogte aan de straatzijde de maximaal toegestane
  hoogte (zie de verbeelding). Daardoor wordt de kap en daarmee het kleinschalige straatbeeld behouden. Hier is geen
  extra bouwlaag mogelijk in de eerste 5 meter vanaf de straatzijde. Voorheen was dit wel mogelijk.
  2. de binnenterreinen worden veel beter heschermd doordat hogere bebouwing alleen nog in de rand van het bouwblok
  is toegestaan; hierdoor blijven de binnenterreinen vrij van hogere bebouwing. Hogere bebouwing kon onder het
  oude plan worden gerealiseerd op de binnenterreinen; dat kan nu niet meer.

  Ik ben zeker geen deskundige op het terrein van bestemmingsplannen, maar wanneer ik bovenstaande tekst lees dan lijkt het er op dat de buurt beter beschermd wordt tegen hogere bebouwing en bebouwing van tuinen en binnenterreinen dan nu het geval is.

  Wanneer ik dit verkeerd interpreteer dan graag inhoudelijk reageren op mijn bijdrage.

  1. Met andere woorden: niets aan de hand, gewoon doorlopen. De gemeente valt wederom niets te verwijten en jullie zijn allemaal zeurpieten…toch Jack?

  2. Voor het door jou geponeerde notudoc. document heb ik dus ook tijd vrij kunnen maken Sjaak, meer tijd heb ik spijtig genoeg niet. En om op jou levende (levendige?)stad terug te gaan komen, waarom kiest een stad als Groningen, met haar voorkeur om Amsterdam 2.0 te gaan worden, er niet voor om een wijk te gaan bouwen, liefst tegen de gemeentegrenzen aan, Middag Humsterland is meer dan genoeg onbebouwde ruimte, met daarin plaats voor bvb een bouwsel als het nog te bouwen Huis van Niets, hoogbouw, experimentele bouw, enz.enz. Laat de stad de stad blijven en zorg er voor dat de leefbaarheid weer terugkomt in de (oude) bestaande stadswijken in plaats van het af te laten breken en te laten verloederen door studentenbewoning. Draai het in begin 2000 genomen besluit om 20.000 extra studenten naar Groningen te willen gaan halen, jaarlijks met 1500-2000 terug om zo na een jaar of 10 een leefbaar Groningen terug te gaan krijgen.

 6. Maar volgens mijn informatie gaat het hier over een wijziging van het bestemmingsplan .Dan kan er afgeweken worden wat de bouwhoogte betreft en kan er hoger gebouwd worden.

  1. Er moeten in het plan uitzonderingen gemaakt worden voor bestaande bebouwing, die soms hoger is dan het plan toestaat. Dat betekent niet dat er over de hele linie op die hoogte gebouwd mag worden.

 7. Nee hoor zo zou mijn interpretatie ook ongeveer zijn, alleen blijkt uit wat er nu gebeurt dat de interpretatie van de gemeente niet zo is helaas, wat nu kan gaan leiden tot meer hoogbouw en vol bouwen van de binnentuinen.
  EVEN ATTENTIE DE GEMEENTERAAD BESPREEKT DIT NIET WOENSDAG MAAR DINSDAG OM HALF 8!

 8. Dit mag niet gebeuren!! Een prachtige sfeervolle straat in Groningen. Een van de mooiste straten van de stad. Die mag niet omgebouwd worden tot een straat vol appartementencomplexen. Schandalig, de gemeente mag dit niet toestaan!!

 9. In het bestemmingsplan staat: “(Verdere) verdichting van de binnenterreinen is stedenbouwkundig gezien niet wenselijk. Belangrijk is, dat binnen de bouwblokken een aantrekkelijk leefklimaat met licht en ruimte gegarandeerd blijft, zowel voor de bewoners van het blok als voor flora en fauna.”
  Hoe is dat te rijmen met de plankaart, waarin de hele boel dichtgebouwd kan worden, 11 meter hoog, 14 tot 17 meter diep? De bewoners zullen dat niet doen, zelfs niet als het mag. De vastgoedcowboys gaan voor maximaal rendement, zetten enorme bouwblokken neer, en verwijzen de diep ongelukkige buren naar de gemeente. Verbijsterd vragen ze daar aan het loket: “Mag dat zomaar?” Nou, kennelijk wel.

 10. Als je even doorzoekt op internet over bestemmingsplannen dan heeft de gemeente de mogelijkheid(college)om vrij verandering aan te brengen . En toestemming te geven voor
  twee extra bouwlagen. De projectontwikkelaars zullen nooit gaan bouwen als ze niet voldoende woningen op een locatie kunnen realiseren.
  Het gaat er om om op een zo klein mogelijke ruimte vierkante meters te maken. En dat kan alleen als je de hoogte ingaat.

 11. Wordt tijd, dat de bewoners het heft in eigen hand nemen. Een nokploeg samenstellen bijv. voor het geval dat, als onderdeel van de participatiemaatschappij conform zoals de politiek het wil.

 12. Eerlijk gezegd kan ik nog steeds geen enkele verslechtering t.o.v. het oude bestemmingsplan ontdekken. In een aantal geval zal er wel een wijziging t.o.v. de huidige feitelijke situatie mogelijk zijn. Dat is ook niet zo gek, het zou echt onzin zijn dat er nooit iets verandert zou mogen worden. Een stad leeft en niemand krijgt de garantie dat er nooit iets verandert.
  Die toestemming voor 2 extra lagen heb ik nergens kunnen ontdekken.
  Het maakt juridisch ook niets uit of het een nieuw bestemmingplan betreft of een wijziging.

  1. Als je eens terug zoekt dan zie je dat er in een aantal bestemmingplannen eerst 5 hoog stond en na wijziging naar 7 hoog gebracht zijn.De oosterhamrikkade wordt in het begin genoemd.Daar heeft het gespeeld.Het oude plan was lager dan het nieuwe om er maar een te noemen.

   1. Waar staat dat in het bestemmingsplan voor de Noorderplantsoenbuurt?
    Voor welke plekken/straten is de regeling gewijzigd?

 13. Ben niet bekend met bestemmingsplanwijzigingen van Oranje buurt, maar wel met de flatjes die momenteel overal verrijzen in de korrewegbuurt en e.o, met, zo ik in eerste instantie kan bezien, vergelijkbare bepalingen. Let wel: 3 bouwlagen van 3.50m hoog (11m max bouw) betekent doodleuk 4 verdiepingen voor vastgoedbazen hoor, met kamertjes van 2.10m hoog! Past er allemaal net in. Studenten krijgen kippenhokjes, kan me niet voorstellen dat er een hoogslaper in past! Dit is recent zo gebouwd aan de Balistraat en aan de Noorderbinnensingel bijv. door Veldboom BV. Bestemmingsplannen moeten echt op slot/veel beter beheerd qua bouw, voor alle betrokkenen, en zonder afwijkingbevoegdheid. De ontwikkelingen de laatste tijd in de Korrewegwijk/Indische buurt tasten het karakter van de wijk volledig en onherstelbaar aan. Wij persoonlijk worden binnen 6 maanden tijd met 2 flats helemaal dicht gebouwd door vastgoedbeleggers op het moment. Een collectant in de straat deze week stelt verbaasd vast: “goh, er zijn hier echt overal studenten hè? Ik wist niet dat dit een studentenbuurt was?” Dat was het ook niet. Ook in straten waar de 15% norm al gehaald is verschijnen gerust grote nieuwe panden en zitten eengezinswoningen vol.

  Wij moeten nu in bezwaar zien of een goothoogte van 7m ons zal ‘redden’ wat betreft de 2e flat, maar er is doodleuk maximale bebouwing aangevraagd hoor Door de belegger! De vraag is dus wat het betekend allemaal. De schilderwijk heeft ook slechte ervaring met afwijkingbevoegdheden.

  En wie vreest dat je huizen onverkoopbaar maakt als je de bebouwingsmogelijkheden beperkt…? Ik daag u uit uw huis te verkopen in een straat waar (opeens) de fietsen uitpuilen, de gordijnen en posters allemaal scheef voor de ramen hangen en de studenten in alle hoeken en gaten zijn weggestopt door vastgoedbazen. Begrijp me niet verkeerd, absoluut helemaal niets tegen studenten! dit is simpelweg voor geen enkele partij een goede situatie menen wij, niet de studenten, niet stadjers, de wijken of de Stad, alleen voor de vastgoedbazen die iedereen een poot uitdraaien. Graag krachtige maatregelen om deze aggressieve bouw te stoppen Gemeente, in alle buurten! Mensen zijn het zat, maar we kunnen zonder jullie niets doen. Alle bestemmingsplannen moeten het (jongeren)huisvestingbeleid eenduidig steunen, en als je ‘creativiteit’ met de regels van agressieve vastgoedbazen niet kan beheersen/controleren: dan per onmiddellijk eerst op slot/time-out!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *