“Oversteek A28 moet veiliger voor dieren”

nieuws
foto: Antoon Kuper / Flickr.com

Acht Groningse natuurorganisaties hebben minister Schulz van Haegen een brandbrief geschreven over de onveilige oversteek voor dieren op de A28. Het stuk tussen Groningen – Zuid en De Punt vormt voor dieren een onneembare barrière.

In mei dit jaar werd op de A28 een otter aangereden. Ook een bever en een boommarter vonden er hun einde, naast meer algemene zoogdieren als de ree, das, haas, steenmarter en bunzing. De dieren moeten zich van gebied naar gebied kunnen verplaatsen, maar dat kost hen vaak het leven.

De natuurorganisaties willen dat de minister op korte termijn voorzieningen treft voor de snelweg tussen Groningen en De Punt. Gedacht wordt aan onderdoorgangen onder de A28 in combinatie met het aanbrengen van geleidende rasters over het gehele traject.