“Toename illegale en buitenlandse daklozen”

Gerhard ter Beek, coördinator van daklozenopvang het Open Hof, maakt zich grote zorgen. Door de onrust in het Midden-Oosten zijn in Groningen en de rest van Nederland steeds meer islamitische daklozen. Het zijn vaak uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug willen of kunnen naar hun eigen land.

Het afgelopen jaar zijn de subsidies aan daklozenopvangcentra bevroren. De tekorten zijn dit jaar bij het Open Hof opgevangen door donaties. Maar voor volgend jaar is de toekomst onzeker.

Volgens ter Beek is het van groot belang dat er niet meer bezuinigd wordt op daklozenopvangcentra. Volgens hem neemt door bezuinigingen de problematiek in Groningen toe. Dit kan als gevolg hebben dat niet alle daklozen meer bij het Open Hof kunnen eten en drinken.