Tijdelijke rijplaten bij Amkemaheerd vervangen

wijken

De rijplaten bij de Amkemaheerd zijn woensdag verwijderd. Er komt daar nu tijdelijk ‘freesasfalt’.

Vanwege het veelvuldig remmen van te hard rijdende automobilisten, blijken de platen te verschuiven. Dit geeft vervolgens geluidsoverlast voor de omgeving.

Besloten is om de platen te verwijderen en de gaten in de weg tijdelijk te egaliseren met ‘freesasfalt’. Dat zijn kleine brokjes asfalt. De verwachting is dat omstreeks 12 september op dit traject nieuwe asfaltering wordt aangebracht. In de tussentijd dient rekening te worden gehouden met een ietwat hobbelige weg.