Aanpak kruising Bedumerweg/Sumatralaan

nieuws

De gemeente wil dat er een betere doorstroming komt van het verkeer uit het noorden van de stad en de provincie richting het UMCG en het centrum.

Hiervoor zijn aanpassingen nodig op het kruispunt Bedumerweg-Sumatralaan. De gemeente denkt onder meer aan het aanpassen van de verkeerslichten.

Er wordt eerst nog onderzoek verricht naar de conseqenties van de aanpak, voordat het project begint.

Deel dit artikel: