Beijumkrant stopt

De Beijumkrant gaat stoppen, dat is maandag besloten op de afgelopen ingelaste ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB).

Het bestuur onder leiding van John Veldman wil de nadruk leggen op de digitale editie van de krant. Er lag een voorstel van een club betrokken bewoners voor een onafhankelijke redactie van de buurtkrant, die dan ook als papieren editie zou blijven bestaan. Het bestuur van de BOB dreigde met aftreden als het voorstel zou worden aangenomen. Het bestuur wil een redactie die uit bestuursleden bestaat.

Er zijn de afgelopen jaren diverse redactiewisselingen van de Beijumkrant geweest, uiteindelijk resulterend in de websites lijn6.com en Beijumnieuws.

Deel dit artikel:

 1. Ik heb even gekeken :
  Lijn 6 … redelijke goede layout dubieuze inhoud (de artikelen over de genoemde ALV en over de rechtszaak vanwege geweld tegen een BOA waren iig wel erg subjectief)
  Beijumnieuws heeft dan wel de inhoud die je van een wijkkrantje verwacht, maar zoals het eruitziet OMG.. Nouja wel lekker nostalgisch slecht zeg maar ;-)

 2. Gezellige buurtsoap daar in Beijum. De krant stopt dus alleen op papier. Ik raad een interactieve website aan waar bewoners ook met elkaar over het nieuws kunnen discussiëren. Dan kan de rest ook meegenieten.

 3. Of het in de verdere discussie zinvol is, weet ik niet. Toch maar een paar correcties op het wel erg summiere artikel.

  1. Op basis van eerdere conflicten in 2007 en 2010 over de macht van de redactie heeft de BOB (de leden, niet het bestuur) eind 2010 vastgelegd dat de relatie tussen de Beijumkrant en de BOB (uitgever en financier van de krant)een hechte moet zijn: maximaal 3 redactieleden, waarvan minimaal 2 bestuursleden.
  2. Of je het daarmee eens bent of niet, dat was voor dit bestuur leidraad bij het zoeken naar oplossingen. Omdat het bestuur deze constructie niet kon en kan garanderen stelde ze voor (omkleed met talloze argumenten) om met de krant in deze vorm (11 x per jaar een maandelijkse krant van minstens 16 pagina’s) te stoppen en de prioriteit van de communicatie vanuit de BOB met de wijk (daar is de krant immers voor) te laten lopen via een verbeterde site. Daarnaast is plaats voor andere middelen, eventueel ook een papieren medium in beperkte omvang en frequentie.
  3. Leden van de BOB hebben allemaal dat voorstel gekregen. Op de ledenvergadering komen een paar mensen met het voorstel de krant te laten voortbestaan en voor de helft ‘weg te geven’ aan een ‘onafhankelijke journalistieke redactie’ onder aanvoering van Hans Koopman. Dezelfde Hans Koopman die samen met Anna Riemersma Lijn6 heeft opgezet nadat ze in 2010 zijn opgestapt bij de Beijumkrant.
  4. Het bestuur en ook een deel van de aanwezige leden, ziet die optie niet zitten. Het bestuur raadt deze oplossing dan ook af. Dit bestuur acht zich, gezien het verleden en de rol van Hans Koopman daarin, niet in staat om daar aan mee te werken zonder de garantie dat voor 1 augustus (contractuele deadline) er een oplossing is. Als de leden van de BOB dit bijzonder mager uitgewerkte voorstel – dat vooral een procedure schetst, niet echt een inhoudelijke oplossing biedt – wel willen, is het beter daar een bestuur bij te hebben dat aan deze optie wil werken. Er wordt inmiddels – niet in dit artikel overigens – al beweerd dat het bestuur op deze wijze de zaak chanteerde. Niets is dus minder waar. De leden zijn in de vereniging BOB de baas en hebben in ruime meerderheid, uiterst democratisch, het voorstel van het bestuur aanvaard en daarmee het andere voorstel verworpen.

  1. @ John Veldman

   Misschien handig dat je er even bij schrijft dat jezelf ook (met een nauwelijks verholen GroenLinks-pet) in het BOB bestuur zit.

   Met vriendelijke groet

   Groningen? Napels op de Hondsrug! Maar door de Compacte Stad-ellende, wel een hele lelijke, Almere-achtige,versie van Napels.

 4. Bij dit OOG-bericht staat: “Het bestuur onder leiding van John Veldman wil de nadruk leggen op de digitale editie van de krant.” Deze mededeling is onjuist.

  Bewijsvoering: indien de Beijumkrant wordt opgeheven, bestaat er uiteraard geen digitale versie van de BOBWAARHEID of de BOB-bode. Het bestuur van de BOB wil meer aandacht geven aan de al jarenlang verdoolde en verweesde website van de BOB. De teller van deze website is enige tijd geleden uit grote schaamte over de zeer geringe bezoekersaantallen weggehaald. Dat zegt voldoende, dunkt me.

  Zie verder deze mededeling van John Veldman van de BOB van gisteren:

  http://www.beijum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1644:leden-bob-stemmen-in-met-stoppen-maandelijkse-beijumkrant&catid=5:nieuws

  Citaat:

  “Volgens het bestuur legt het maken van een maandelijkse krant een te groot beslag op de inzet van het bestuur, een bestuur dat de verantwoordelijkheid voor deze uitgave om die reden niet langer wil dragen. In het voorstel van het bestuur wordt de prioriteit van de communicatie van de BOB met de wijk verschoven naar de site van de BOB: http://www.beijum.org. Een vernieuwde en verbeterde site, die veel meer de actualiteit kan weergeven dan een krant die om de 4 tot 5 weken verschijnt en waarvoor de werkzaamheden veel meer gespreid kunnen worden.” Einde citaat.

  Het spreekt voor zichzelf dat de digitale strijd bij voorbaat door de BOB verloren is. Beijumnieuws en http://www.lijn6.com zijn de interactieve tiereliers van Beijum. De BOB stoot alleen maar wijkvrijwilligers af. Met andere woorden: “Deactiveren”, uitsluiten, vernederen, dreigen en demotiveren.

 5. Hierbij het commentaar van Johan Fehrmann van Beijumnieuws:

  http://beijumnieuws.blogspot.nl/2014/06/bewonersclub-trekt-lijn-beijum.html

  Het rapport van de Commissie van Drie van 23 april 2014, dat de BOB willens en wetens niet voorlegde aan de Stadsdeelcoördinatie Noorddijk en de dienst OCSW, kunt u vinden door te klikken op:

  http://www.lijn6.com/images/stories/-2014-06/Gesprekken-over-Beijum-K.pdf

  Op grond van de BOB-statuten had het bestuur van de BOB dit onderzoeksrapport met goede aanbevelingen tijdig (!) moeten bespreken met de subsidiegever en de SDC Noorddijk. Ik citeer art. 2 lid 2 sub c van deze statuten:

  “De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  c. het vervullen van een bemiddelingsfunctie tussen enerzijds organen en personen in de wijk en anderzijds (gemeentelijke) instanties en organisaties.”

  Heel goed lezen! Die personen in de wijk omvatten zeker de leden van de Commissie van Drie (drie betrokken en verontruste BOB-leden, waarvan één lid onlangs verhuisd is).

  De BOB wil geen bemiddelingsfunctie en houdt nota bene zeer belangrijke informatie voor ambtenaren achter! Heeft dit gevolgen voor de subsidieverlening aan de BOB? De BOB mag toch geen introverte en defensieve Eigenmacht zijn? Louter ten dienste van zichzelf…

 6. Ik ben volledige buitenstaander, maar zo’n subsidie wordt toch voornamelijk gegeven om een bewonersorganisatie in stand te houden? Het lijkt me niet raar dat het bestuur een vinger in de pap wil houden in hun eigen communicatie?
  Het staat natuurlijk anderen vrij om hun eigen blaadje te beginnen die niet zozeer de mening van de BOB vertegenwoordigd, maar onafhankelijk komt me lijn6 iig niet over. En lijkt me zelfs logisch dat een subsidie van een bewonersorganisatie niet gaat naar iets wat los van hun staat?
  Maar er lijkt hier een beetje een politieke strijd over de rug van deze organisatie gevoerd te worden? Of heb ik dat mis? Ik ken de buurt nauwelijks, maar ik kan me sowieso voorstellen dat papieren communicatie achteruit. Kan me ook voorstellen dat het bestuur van de Bob dat vindt en een meerderheid van de leden daar vertrouwen in heeft ?

  1. Erik

   BOB is een volledig
   gepolitiseerde tentakeltje van het ROEZ aan het Zuiderdiep. Clubje bestaat uit de familie en kennissen rondom het duo Wim Klein (PvdA en ROEZ)en John Veldman (GroenLinks).

   Laatste dacht dat hij naamgever van een tramvariant zou worden. Hij vond dit interessanter dan de directe OV verbinding naar het hart van de stad voor de mensen in Beijum en Lewenborg. En heeft met zijn BOB Beijum dus totaal niet vertegenwoordigd door geen verzet tegen de tram te organiseren.

   Met vriendelijke groet

   1. En de andere kant zoals lijn6 ? Lijkt me ook veel te politiek? Maar dan voor de Stadspartij voornamelijk?
    Maar de vraag of die subsidie voor de organisatie is of de wijkkrant is nog steeds onbeantwoord en lijkt me toch belangrijk… Maar misschien is die subsidie ook helemaal niet meer nodig zonder papieren versie?

   2. Erik.

    Ben geen Beijumexpert. Wat ik wel weet is dat BOB bestaat uit met grote ego’s rondlopende baasjes, die gelieerd zijn aan de PvdA, GroenLinks en ROEZ. BOB kan daarmee natuurlijk nooit het officiële wijkorgaan zijn. Wijkorgaan moet neutraal en dus dubbele pet vrij zijn.

    Zo ver ik weet zijn de mensen van Lijn 6 een stel betrokken en on-gesubsidieerde Beijummers die het als hun taak zien het corrupte clubje rondom Klein/Veldman aan de kaak te stellen.

    Met vriendelijke groet

   3. Beste VSH / beste Timmerman,

    De heer Wim Klein is kort na zijn herverkiezing in september 2013 afgetreden als voorzitter van de BOB. Waarom hij is afgetreden, blijft tot op heden een groot wijkgeheim. Door interne en/of externe druk? Bij de BOB doen ze al jaren aan “gesubsidieerd ruziemaken” (met dank aan Jaap van Leeuwen van Leander Media, waaronder de Regiokrant Groningen).

    In de Beijumkrant van oktober 2013 stond bij de bestuursmededelingen op pagina 2:

    “Pas terug van de zomervakantie heb ik mij voor de vierde opeenvolgende keer door de ledenvergadering van de BOB voor een periode van twee jaar tot bestuurslid laten kiezen. Dat had ik beter niet kunnen doen: ik heb moeten constateren dat het me feitelijk al wat langer te veel tijd en moeite kost om op een goede manier door te gaan met het BOB-bestuurswerk. Ik blijf actief BOB-lid, o.a. in de werkgroep Groen & Grijs, maar nu dus niet meer als bestuurslid.

    Wim Klein” Einde citaat.

    Wim Klein heeft tijdens de AV van de BOB van 16 juni 2014 een vijandige en zeer dubieuze rol gespeeld richting de Commissie van Drie. De voorzitter van de werkgroep Groen & Grijs, de heer Jochem Atema, was lid van deze Commissie van Drie. Deze man is enorm vernederd en neergesabeld door Wim Klein en door John Veldman. Lees hierover op:

    http://www.lijn6.com/index.php/lijst/politiek-22/commentaar/2717-beijumkrant-genekt

    Citaat http://www.lijn6.com:
    “Regerend over het graf heen sprak Wim Klein de kleine menigte nog toe dat de mensen die stemmen op Atema beter na de vergadering even konden nablijven om een nieuw bestuur te vormen.” Einde citaat.

    Zo gaat dan in Beijum. Het beste is dat de dienst OCSW de subsidie aan de BOB per direct intrekt. Nu is er ook dikke ruzie binnen de werkgroep Groen & Grijs!

 7. Wat is een wijk zonder (gedrukte) wijkkrant? Een papieren exemplaar lees je dikwijls sneller dan de digitale vorm. En volgens mij heeft genoemde wijk al 2 prima nieuws-sites (Lijn 6 en Beijumnieuws). Bewoners daar zitten niet bepaald te wachten op een derde wijksite met nieuwsfeiten; verspilling van energie.
  Blijkbaar was een compromis tussen BOB en redactie van de wijkkrant niet bespreekbaar. Voorstel: BOB krijgt 1 hele pagina in de krant die ze kunnen vullen met wat er zoal aan de vergadertafel ter discussie komt aan ideeen en plannen. Vervolgens heeft de redactie volledige vrijheid van schrijven.

 8. Wat een ongelooflijke flauwekul om je druk over te maken. De gemiddelde bewoner van Beyum is toch totaal niet geïnteresseerd in vetes tussen baasjes.
  Het wordt gepresenteerd als een inhoudelijk meningsverschil maar door de toon van de discussie is het ontaard in vuilspuiterij over helemaal niks.
  Niemand is er meer op gericht om een oplossing te vinden. Allemaal wegwezen en een nieuwe organisatie van de grond af opbouwen, een andere optie zie ik niet.

  1. Ze zouden ook onafhankelijk een papieren versie kunnen proberen te maken? Maar probeer dan iig in de redactie dan wel verschillende stromingen vertegenwoordigen. Zo’n wijkkrantje heeft vooral een informatieve functie en niet om ‘misstanden’ aan de kaak te stellen. Inhoudelijk lijkt Beijumnieuws daar op het eerste gezicht meer aan te voldoen dan Lijn6 (Dat ophetzen tegen die stadswacht vind ik bv helemaal triest)

 9. Beste VSH (waar staat dat voor?), vroeger werd mij dit feit ook altijd onder de neus gewreven, omdat ik toen meer politiek actief was. Er werd me vaak belangenverstrengeling verweten. Wat dus VHS doet bij de heren Veldman en Klein, omat ze toevallig bij de Gemeente (ROEZ) werken en wellicht lid zijn van een politieke partij. Volgens zijn opvatting zouden ze dan niet goed kunnen functioneren in een wijkvereniging. Dus een goed bestuurder van een vereniging zou geen functie mogen hebben bij de Gemeente en er tevens geen politieke opvattingen op na mogen hebben. Alhoewel ik John Veldman en Wim Klein niet persoonlijk ken, zetten ze zich wel belangeloos in voor het besturen van de wijk. Dat is toch zeer te waarderen!
  Wel moet ik erbij vermelden dat er altijd gedoe is in die wijk op bestuurlijk niveau. Nu weer de perikelen tussen BOB en het wel of niet voortbestaan van de wijkkrant.

  1. VSH staat voor Vorschlaghammer.
   Niemand interesseert het ene moer of er wel of niet mensen in het bestuur van een buurtvereniging zitten die lid zijn van een politieke partij of niet.
   VSH is heel selectief in zijn verontwaardiging, toen een lid van de Stadspartij actief was in Beyum hoorde je hem niet.
   Of iemand bij de gemeente werk zal me ook een zorg zijn, ik ben al lang blij dat er mensen zijn die onbetaald dit ondankbare werk willen doen.
   In de ogen van VSH ben al heel gauw corrupt, zijn wereld bestaat uit complotten, zelfs bij ruzies in bewonersclubjes.

 10. @Bakker, belangenloos? Was het maar waar. Ze zitten er puur voor zichzelf anders hadden de krant wel uitbesteed aan Koopman en consorten. Ze hebben bijna alle vwers weggejaagd met hun egoistische opstelling..Idd vsh twee handen op een buik met roez

 11. In het algemeen kan het zelfs in iemands voordeel vwerken dat hij als lid van een bewonersclub bestuurlijke ervaringen heeft opgedaan (bv. bij een politieke partij).
  Ik geloof niet zo in complottheorieemen; het is vaak niet meer dan roddel en achterklap van ‘tegenstanders’. Zorg dat je het ‘vuur’ niet verder opstookt, het blijkt achteraf ALTIJD in je nadeel te werken. Je kent het wel: “maar jij hebt toen gezegd……”. Ik wil niet ontkennen, Jack, dat er heel soms een kern van waarheid inzit, en dan met de nadruk op KERN. Complottheorieen zijn altijd subsectief en helpen je in het algemeen geen stap verder, slechts verspilde energie.

 12. Ik vind dat bestuursleden van een wijkvereniging onafhankelijk moeten zijn en zeker niet bij de gemeente moeten werken. Daar bij zal al snel het woord belangenverstrengeling naar voren komen.
  Ze doen er dan ook goed aan om uit het bestuur te stappen en zich te laten vervangen door onafhankelijke personen. Bij mijn weten speelt het probleem van de bob al langer en zal het een rommeltje blijven als je er niet eens totaal de bezem door haalt.

 13. In de Beijumkrant zelf staat als reden van het stoppen ” ..zonder eindredacteur die ook bestuurslid is het voor het
  onbespreekbaar om de krant uit te besteden aan derden en toch verantwoordelijk te blijven” .
  Het is voor het bestuur ‘onbespreekbaar’, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan.
  Stel dat je met je krant objectieve informatie wilt geven over hetgeen er in een wijk gebeurt, mensen aan het woord wilt laten komen.
  Dat kan toch, of de hoofdredacteur nou bestuurslid is of niet?
  En natuurlijk zou in deze klant ook ruimte moeten zijn voor de mening van de BOB, als dit duidelijk als de mening van de BOB gepresenteerd wordt.
  De stelling dat de BOB niet meer verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud bij een hoofdredacteur die niet lid is van de BOB is niet onderbouwd.

  Sterker, het kan zelfs een voordeel zijn als de hoofdredacteur niet lid is van het bestuur. Journalistiek gaat over hoor- en wederhoor.
  Dat kan voor een bestuurslid juist moeilijk zijn, omdat de verschillende mening niet altijd stroken met de menin van de BOB.
  Dit is in de praktijk ook gebeurd: mensen werden in de krant met naam beschuldigd, maar er was in de krant geen ruimte gemaakt voor hun wederhoor.
  Dus in dat opzicht is het juist een voordeel dat de hoofdredacteur geen lid is van het bestuur.

  Conclusie: als je een krant wilt brengen met objectieve informatie over wat er in de wijk gebeurt, bewoners aan het woord laat en ook ruimte
  voor de BOB om zijn mening te geven, is er niets tegen een hoofdredacteur die niet lid is van het bestuur.

 14. Ik ben het geheel met bovenstaande reactie van Roely eens.

  Voorzitter John Veldman van de BOB lijdt zeer waarschijnlijk aan het Hubris- of Hybris-syndroom:

  http://plazilla.com/page/4294998682/wat-gebeurd-er-als-je-trots-doorslaat-naar-hoogmoed-het-hybrissyndroom (met storende taalfouten)

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6227/Marcel-van-Dam/article/detail/3683242/2014/07/03/Samsom-houdt-de-oordoppen-in-want-hij-is-druk-met-het-Grote-Project.dhtml

  Bewijsvoering

  A. John Veldman voelt zich de Koning van Beijum! Op pagina 2, “Bij het juni-nummer” van de Beijumkrant, wordt verwezen naar “onze hoffotografen”, waaronder de vrouw van de zgn. Koning zonder krant vanaf 1 november 2014. Vanwege gebrek aan wijkkader!!! Een eenzame wijkgeneraal zonder leger! Een groteske wijkhofnar, die zichzelf lokaal totaal belachelijk maakt. Inderdaad: dit hovaardig gedrag stoot mensen af. De BOB deactiveert en sluit mensen uit!

  B. Iets over de inhoud van de Beijumkrant/BOB-krant van juni 2014, door mij ontvangen op dinsdagmiddag 1 juli 2014:

  Enkele opmerkingen:

  1. op pp. 1 en 2 wordt niet de Commissie van drie Wijzen genoemd, inclusief de goede aanbevelingen inzake John Veldman. Dit is een grof wijkschandaal!;

  2. de heer Jochem Atema, lid van de Commissie van Drie, wordt niet genoemd; wat hij zei tijdens de ledenvergadering van de BOB op 16 juni 2014, mogen de Beijumers niet weten;

  3. idem dito dat de heer Evert Sulman, eveneens lid van de Commissie van Drie, het spreekrecht is ontnomen (in strijd met de eigen BOB-statuten);

  4. er wordt gezwegen over de persoon, die de extra AV partijdig voorzat, namelijk John Veldman;

  5. het zeer gering aantal aanwezige leden (14) tijdens de BOB-AV van 16 juni 2014 wordt niet genoemd. Ook niet de stemverhouding 4 tegen en 10 voor.

  C. Conclusie: ja, het is goed dat “deze Beijumkrant c.q. de BOBWAARHEID” verdwijnt. De Beijumkrant is er niet om zieke mensen nog behaagzieker en narcistischer te maken, toch? Een goede wijkkrant is er voor de wijk (de wijkbewoners); niet voor de wijkorganisatie en haar zgn. hofhouding ter meerdere zelfstreling.

 15. Nu we toch aan het diagnosticeren zijn, ik zou toch wel graag willen horen hoe een psychotherapeut denkt over iemand die zijn reacties doorspekt met bejegeningen als “de al jarenlang verdoolde en verweesde website”, “deactiveren, uitsluiten, vernederen, dreigen en demotiveren”, “introverte en defensieve Eigenmacht (…) louter ten dienste van zichzelf”. “vijandige en zeer dubieuze rol”, “enorm vernederd en neergesabeld”, “Regerend over het graf heen”. “lijdt zeer waarschijnlijk aan het Hubris- of Hybris-syndroom”, “voelt zich de Koning van Beijum!”, “Een eenzame wijkgeneraal zonder leger! Een groteske wijkhofnar, die zichzelf lokaal totaal belachelijk maakt. Inderdaad: dit hovaardig gedrag stoot mensen af. De BOB deactiveert en sluit mensen uit!”, “grof wijkschandaal!”, “Conclusie: ja, het is goed dat “deze Beijumkrant c.q. de BOBWAARHEID” verdwijnt. De Beijumkrant is er niet om zieke mensen nog behaagzieker en narcistischer te maken, toch? Een goede wijkkrant is er voor de wijk (de wijkbewoners); niet voor de wijkorganisatie en haar zgn. hofhouding ter meerdere zelfstreling.”.
  In zoverre als hier sprake is van een syndroom moet dat toch iets te maken hebben met een tomeloze behoefte om zich in grotesk mogelijke schilderingen af te zetten tegen het bestuur van de wijkraad, zoals hij dat overigens al eerder deed tegenover de Scheepsraad toen hij nog in Lewenborg woonde. Een conflict los je niet op door de (tegenst)ander zo intensief mogelijk te verketteren, een conflict los je op door te zoeken naar een punt waar je een aarzelend begin van een dialoog zou kunnen opbouwen. Een brand blus je niet door er benzine overheen te gooien, een schip in nood niet door die verder de storm in te jagen. Nee, je zoekt naar manier om olie op de golven te gooien. Een normale menselijke reactie lijkt me er een van betrokkenheid, bij mensen die mekaar kennelijk al zo lang in de haren zitten en het maar niet kunnen oplossen. Je gaat iemand niet verketteren omdat hij zich niet helemaal heeft gedragen zoals jij het voor juist of rechtvaardig houdt. Je probeert te begrijpen hoe en waarom het proces zo heeft kunnen lopen dat dit gedrag naar voren is gekomen.
  Dit kan hooguit leiden tot verdere escalatie en daar zit echt niemand op te wachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *