Ring Zuid: geen op- en afritten naar Hereweg

Er komen geen op- en afritten van de zuidelijke ringweg naar de Hereweg. Volgens de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, die alle voorstellen voor aanpassingen van de nieuwe ringweg heeft bestudeerd, levert dat meer na- dan voordelen op, zoals sluipverkeer door de zuidelijke wijken.

De zogeheten Variant Kamminga was één van de totaal ruim 400 reacties die bij de stuurgroep zijn binnengekomen: 291 op het Ontwerp Tracébesluit, 73 op de Ontwerp-inrichtingsplannen voor vier gebieden in de omgeving van de ringweg en 53 op het plan voor aanleg van de Helperzoomtunnel. Er lopen nog onderzoeken naar de effecten op het milieu.

De stuurgroep ziet wel brood in enkele wijzigingen die de bewoners van de omliggende wijken ten goede moet komen. Zo wordt er niet meer zo dicht bij de Multatulistraat, de Van Eedenstraat en de Maaslaan gebouwd, blijven de geluidsschermen bij het Stadspark staan, krijgt de Goeman Borgesiuslaan stil asfalt en krijgt de Vondellaan aan beide kanten een vrijliggend fietspad.

Deze zomer worden bewoners geïnformeerd over de aanpaste plannen. In het najaar neemt de minster een definitief besluit over het tracé van de zuidelijke ringweg.

Voor meer informatie zie www.aanpakringzuid.nl.

Deel dit artikel: