PvdA: Pak leegstand aan

De PvdA in Groningen roept het college van B&W op om meer te doen met leegstaande panden en braakliggende terreinen. Hierbij gaat het niet alleen om tijdelijk gebruik. De sociaal-democraten zien graag dat er naar creatieve oplossingen gezocht wordt.

De PvdA-fractie ziet het Ebbingekwartier als een succesvol voorbeeld voor het aanpakken van ongebruikte ruimte. Dit terrein, waar lang niets mee gedaan is, biedt nu plaats aan markten, cafés en woonhuizen. Meerstad, de Oosterhamrikzone en andere bedrijventerreinen moeten uiteindelijk een soortgelijke opknapbeurt ondergaan. Leegstaande panden kunnen bijvoorbeeld tegen een lagere prijs worden verhuurd als de huurder het gebouw opknapt. Ook denkt de PvdA aan maatregelen als straatmeubilair of meer groen om buurten op te frissen. Hierbij wordt dus ook een beroep gedaan op de creativiteit van de Groningers.

Bij het bouwen van nieuwe panden zien de sociaal-democraten graag dat er van tevoren nagedacht wordt over toekomstig gebruik van het pand. Op die manier wordt toekomstige leegstand tegengegaan.