Kunst en games: Twee handen op een buik

Het symposium Kunst en Spel werd maandagmiddag in het Groninger Museum georganiseerd. De hoofdvraag was: Wat heeft kunst met spel te maken?

Het symposium werd gehouden vanwege een nieuwe aanwinst voor het museum namelijk een levensgroot schaakspel. Filosofen, onderzoekers, wetenschappers en kunsthistorici bogen zich over de relatie tussen kunst en spel.

De middag werd georganiseerd in samenwerking met onderzoekscentrum Arts in Society, de opleiding Kunsten, Cultuur en media en studievereniging IK.