Suiker Unie stoort zich aan zorgen PvdA

De Suiker Unie stoort zich aan de vragen die de Statenfractie van de PvdA heeft gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de aanhoudende lawaai- en stankoverlast van de biovergister. Afgelopen zaterdag hield de fabriek nog een open dag voor omwonenden.

De biovergister in Hoogkerk, die een jaar geleden in gebruik werd genomen benut reststromen en vermindert daarmee energieverbruik. De installatie levert daarmee groen gas aan het net. De Partij van de Arbeid juicht dit duurzaamheidsprincipe toe, maar vindt dat dit niet ten koste mag gaan van de omwonenden.

De Suiker Unie op haar beurt vindt dat de PvdA achterloopt op de feiten, want de fabriek zou inmiddels alles praktisch onder controle hebben. Alle klachten over lawaai en stank worden onderzocht en het systeem is danig aangepast. “Wij vinden het contact met buurtbewoners heel erg belangrijk en ons is alles er aan gelegen om geen overlast te veroorzaken”, zegt Bram Fetter, plantmanager van de Suiker Unie.

De fractie wil weten of het College op de hoogte is van de onrust in Hoogkerk. Bovendien wil ze weten welke producten in de installatie worden vergist. Over vier weken moet het College antwoorden geven op de vragen.