Oplage Dagblad van het Noorden daalt met bijna 4%

nieuws
Foto: Cohdra - mrg.bz/BkBryY

De oplage van het Dagblad van het Noorden is in 2012 gedaald met 3,9%. De oplage schommelde eerder rond de 125.000.

De, in totaal 18, regionale dagbladen haalden allemaal een lagere oplage behalve het Friesch Dagblad en Het Parool. Alphen Compact en Compleet was de grootste daler met 10.3 %. De Telegraaf was van de landelijke kranten de grootste daler met 8.8%. NRC Next zag haar digitale oplagen stijgen naar 11.974 en zag zo haar totale oplage met 0.4% stijgen.

Bij de meeste kranten daalde de oplage maar sommige dagbladen wisten met een online editie de oplage te behouden.