Meeste Groninger daklozen hebben uitkering

Vrijwel alle dak- en thuislozen in de provincie Groningen kunnen in hun onderhoud voorzien door een of andere vorm van uitkering. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in alle 23 gemeenten.

De 50 gebruikers van de maatschappelijke opvang en de 106 gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg die aan het onderzoek hebben meegedaan, maken vooral gebruik van de bijstand of een Wajong-uitkering. Vier mensen hebben betaald werk en een vijftal gaf toe dat ze hun inkomen deels illegaal verkregen. Slechts 1 procent van de ondervraagden is arbeidsongeschikt.

De conclusies zijn een steun in de rug voor de nieuwe aanpak van de maatschappelijke opvang, de verslavingszorg en de gezondheidszorg. Daarbij ligt de nadruk minder op inkomen, maar vooral op dagbesteding activering en vrijwilligerswerk. Groningen wordt als centrumgemeente verantwoordelijk voor dit beleid.