Essentaksterfte nog niet zorgwekkend in Stad

nieuws
Foto: FERA. Open Government Licence

De aantasting van essen in de stad door essentaksterfte is niet zorgwekkend. Dat zegt het stadsbestuur naar aanleiding van een vraag van de Stadspartij om aanvullende informatie rondom de boomziekte.

Her en der in de stad zijn essen licht aangetast door essentaksterfte, maar niet op grote schaal. Zo is het slecht gesteld met de essen aan de Meeuwerderweg, maar dat komt volgens het stadsbestuur door de beperkte ruimte die de bomen in het trottoir hebben. In het recreatiegebied Kardinge zijn de essen wel ernstig aangetast. Ze blijven staan zolang het geen gevaar oplevert voor de bezoekers van het gebied.

De essentaksterfte, die in Nederland sinds 2010 is vastgesteld, tast vooral jonge takken aan. De veroorzaker van de sterfte is de schimmel die luistert naar de naam vals essenvlieskelkje. De stad telt ruim 12.000 essen. Het merendeel hiervan staat in straten of langs wegen.