Basisschool De Dijk fuseert toch met De Doefmat

nieuws
Foto: Wouter Holsappel

De openbare basisscholen de Dijk en de Doefmat in Beijum gaan toch fuseren. Dat is het advies van het college van B&W aan de Openbare Onderwijsgroep Groningen (O2G2). O2G2 vroeg begin dit jaar in een brief het college om een advies uit te brengen.

De fusie betekent formeel dat één van beide scholen wordt opgeheven, in dit geval is dat de Doefmat. Het voornemen van O2G2 om de scholen te laten fuseren leidde tot veel onrust bij onder andere de ouders van Montessorischool de Dijk.

Eind vorig jaar gaven de ouders de strijd op omdat ze zich niet voldoende gesteund voelden door de directie en het onderwijzend personeel. De fusie gaat officieel in op 1 augustus, tenzij de gemeenteraad er niet mee instemt. Dan wordt de fusie met minimaal een jaar uitgesteld.