Geen controle op nationaliteit in coffeeshops

nieuws

Burgemeester Peter Rehwinkel heeft in het overleg met het Openbaar Ministerie en de politie afgesproken om niet actief te gaan controleren op nationaliteit in coffeeshops. De wet geeft de burgemeester wel die opdracht maar hij mag daar van afwijken na overleg met de driehoek.

De door minister Opstelten ingevoerde wietpas vervalt met de invoering van de nieuwe wet, Rehwinkel was een verklaard tegenstander van de wietpas en heeft herhaalde malen bij Opstelten aangedrongen om de pas te laten vervallen. Uiteindelijk kreeg hij gelijk.

De reden om het ingezetenencriterium niet actief te handhaven is dat het softdrugstoerisme in Groningen beperkt is. Dat schrijft de burgemeester in een brief aan de raad.