Opnieuw tegenvaller bij OV-bureau

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft een extra tekort van 1,3 miljoen euro over 2012. De tegenvaller was tot nu toe niet bekend omdat er bij het berekenen van de voorlopige cijfers fouten zijn gemaakt. Het extra tekort heeft geen effect op de dienstregeling of de prijs van de buskaartjes.

Bij het vaststellen van de definitieve afrekening is duidelijk geworden dat er sprake was van een onjuiste indexering. Directie en accountant van het OV-bureau hebben opdracht gekregen om de fout te analyseren en maatregelen te treffen om dergelijke fouten te voorkomen.

Het OV-bureau gaat de tegenvaller opvangen met de eigen reserves. Dat betekent wel dat het weerstandsvermogen over 2012 lager wordt dan begroot.

Deel dit artikel: