Vervanging Noordzeebrug gestart

De vervanging van de Noordzeebrug over het Van Starkenborghkanaal gaat vanaf dinsdag van start. De nieuwe brug wordt drie meter hoger zodat er grotere schepen met containers onder door kunnen varen.

De bestaande brug wordt volledig gesloopt en vervangen. Tegelijkertijd wordt ook de kruising van de ringweg met de Bedumerweg ongelijkvloers gemaakt en komen daarmee de verkeerslichten te vervallen.

Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken worden de werkzaamheden stapsgewijs uitgevoerd. In 2015 moet alles klaar zijn.