Groningen in actie voor Serious Request

nieuws
Leerlingen van AOC Terra in actie voor Serious Request

In Groningen wordt druk geld ingezameld voor Serious Request. DJ’s van 3FM sluiten zich in Enschede op in het Glazen Huis en zamelen zo geld in tegen kindersterfte.

Regio directeur Nelly de Jong van De Kraamvogel, een kraamzorg instelling in Noord en Oost Nederland, haalde 4500 euro op. De verloskunde afdeling van het Martiniziekenhuis gaf een euro per geboren kind van dit jaar. Dat leverde tweeduizend euro op.

Leerlingen van AOC Terra hielden op school allerlei activiteiten en zamelden duizend euro in.

Deel dit artikel: