“Snellere treinverbinding naar Randstad hard nodig”

nieuws

De fracties van de PvdA in de provinciale staten in de drie noordelijke provincies willen dat er haast wordt gemaakt met het realiseren van een snellere treinverbinding met de Randstad. Dat laten zij weten in het vakblad Binnenlands Bestuur.

Een snelle treinverbinding is volgens de Statenfracties interessant voor mensen die in het Noorden wonen en in de Randstad werken. Daarnaast wordt met een snelle verbinding het Noorden positief op de kaart gezet wat qua economische positie weer bevorderlijk is.

In december wordt de Hanzelijn geopend wat de reizigers in de Noordelijke provinciehoofdsteden volgens de PvdA-fracties een tijdwinst van tien minuten oplevert. Om meer van de reistijd af te halen zouden er snellere treinen moeten komen en moeten er verschillende verbeteringen aan het spoor verricht worden.

De fracties doelen daarmee vooral op de problemen op het baanvak tussen Meppel en Zwolle. Bij Herfte komen de treinen uit Emmen en Groningen/Leeuwarden bij elkaar wat vaak vertragingen met zich mee brengt. Het probleem wordt inmiddels erkend door ProRail, maar de plannen om dit te verbeteren staan geplanned voor 2020. De PvdA vindt dat dit eerder moet. Daarnaast willen de fracties ook kijken naar het station van Zwolle. Daar staan treinen nu vaak tien minuten stil. Door de diverse aanpassingen zou volgens deskundigen uiteindelijk een tijdswinst van een half uur gehaald kunnen worden.

Volgens de fracties hoeft geld niet een probleem te zijn. Met het afblazen van de Zuiderzeelijn en het niet doorgaan van de spoorverbinding tussen Groningen en Heerenveen ligt er nog altijd een bedrag van twintig miljoen euro gereserveerd voor vervangende ov-maatregelen.

Deel dit artikel: