Stop op aanmeldingen Jeugdsportfonds

nieuws

Het Jeugdsportfonds in Groningen blijkt al geruime tijd geen nieuwe aanmeldingen aan te nemen. Volgens Martin Verhoef, raadslid voor de ChristenUnie, gaat het om 40 tot 50 kinderen, die op die manier van sport verstoken zijn. Het is verontrust en hij vraagt het college van B en W wat er aan de hand is.

Wethouder Elly Pastoor stelt, dat het om een tijdelijke wervingsstop gaat. Er zijn 700 kinderen bij het Jeugdsportfonds aangesloten. Daardoor zijn er momenteel geen middelen, om nieuwe aanmeldingen in behandeling te nemen.

Pastoor is in gesprek met het Fonds, en ze bekijkt met het bestuur, welke actie er moet worden ondernomen. Als er geen nieuwe middelen beschikbaar komen, valt te denken aan bijspringen of sponsoring door particuliere donoren.