Spoorlijn naar Heerenveen definitief van de baan

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Breed Bestuurlijk Overleg heeft vrijdagmiddag in Drachten besloten om af te zien van de aanleg van een spoorlijn tussen Groningen en Heerenveen. Dat is volgens verwachting want bronnen lieten donderdag al weten dat er voor de komst van de spoorlijn geen meerderheid was.

Forse kosten en financiële onzekerheden wegen volgens het Bestuurlijk Overleg niet op tegen de voordelen van de lijn. Zo is de kans erg klein dat de spoorlijn wordt doorgetrokken naar Lelystad. Verder is er ruim honderd miljoen euro tekort voor de aanleg. Jaarlijks is er nog eens een tekort van zes miljoen euro op de kosten voor beheer en onderhoud. De huidige financiële krapte biedt geen ruimte om die tekorten en toekomstige tegenvallers op te vangen.

In het Breed Bestuurlijk overleg zijn behalve de provincies Groningen en Fryslân ook de gemeenten betrokken waar de spoorlijn doorheen zou komen te lopen. Van die gemeenten delen Leek, Smallingerland, Opsterland en Heerenveen de conclusies van de meerderheid niet. Zij vinden dat de aanbesteding voor de bouw gewoon moet beginnen. Waarnemend burgemeester Gerrit Jan Polderman van Smallingerland is erg teleurgesteld. “Dat de provincies Groningen en Fryslân het spoor tussen Heerenveen en Groningen laten zitten is een tekort aan visie en bestuurlijk lef.” Polderman wil compensatie nu de spoorlijn er niet gaat komen.

Op dit moment is er een bedrag van zeshonderd miljoen euro beschikbaar voor de lijn. Dit bedrag komt uit de zogenaamde compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De aanleg van de lijn zou zevenhonderd miljoen euro gaan kosten. Marktpartijen hebben wel aangegeven de lijn voor minder geld aan te kunnen leggen. Dit zou dan via een aanbestedingsprocedure aangetoond moeten worden. Een meerderheid van de bestuurders in het overleg is er echter niet van overtuigd dat die aanleg voor minder geld ook gaat lukken.

Wat er nu met het beschikbare geld gaat gebeuren is nog onbekend. Gedeputeerde Sietske Poepjes in de provincie Fryslân laat aan Omrop Fryslân weten dat het geld gebruikt moet worden voor het verbeteren van de infrastructuur in het Noorden.

Deel dit artikel: