Archeologisch onderzoek naar borg Zorgwijk

nieuws
Foto: ifmaffieldschool.blogspot.com/

Archeologiestudenten van de Rijksuniversiteit Groningen doen deze weken onderzoek langs de Oostelijke Ringweg. Zij doen dat op de plaats waar de restanten liggen van de borg Zorgwijk.

Ter hoogte van het Meedenpad bij Beijum-Zuid worden door de studenten diverse geulen langs de weg gegraven. De verwachting is dat hun opgravingen veel informatie kunnen geven over de borg, die in 1872 werd afgebroken.

Bij eerdere opgravingen, die onderdeel uitmaakten van een vooronderzoek, werden al de bodem van de gracht en een bewoningslaag ontdekt. Op basis van deze resultaten werd besloten een vervolgonderzoek plaats te laten vinden. Het onderzoek gaat vier weken duren.

Deel dit artikel: