Kunstraad kiest voor ’toekomstbestendige’ cultuur

Groningen is geen dansstad meer, de gezelschappen NNT, Club Guy en Roni en De Citadel moeten fuseren en het Grand Theatre wordt alleen een podium voor kleine producties. Dat zijn belangrijkste adviezen van de Kunstraad aan het stadsbestuur voor de komende vier jaar.

De Kunstraad heeft dinsdagmiddag advies uitgebracht over de gemeentelijke cultuurnota voor de periode 2013 tot en met 2016. De gemeente geeft in deze periode jaarlijks een miljoen extra uit aan cultuur, maar wordt tegelijkertijd geconfronteerd met fikse bezuinigingen van het rijk en in mindere mate van de provincie, waardoor enkele instellingen uit de stad in gevaar komen. De Kunstraad heeft ook advies gegeven over hoe het met deze instellingen verder moet.

Zo adviseert de Kunstraad om de financiering van de productietaak van het Grand Theatre niet van het rijk over te nemen omdat er dan te weinig voor anderen overblijft. Wel wil de Kunstraad het budget van Noorderzon met 220.000 euro verhogen zodat er in het Noorden wel nog steeds producties gemaakt kunnen worden. Verder steunt de Kunstraad de plannen van het theatergezelschap NNT om te fuseren met het dansgezelschap Club Guy en Roni, en het jeugdtheater De Citadel.

Noord Nederlandse Dans krijgt van de Kunstraad geen geld en ook moet het Grand Theatre zich niet langer richten op dansproducties. Daarmee lijkt de stad zowel een vast gezelschap als een vast podium voor dans te verliezen, al bestaat er nog wel een kans dat het NND alsnog rijkssubsidie krijgt.

Over het algemeen adviseert de Kunstraad om met name de podiumfuncties in stand te houden, omdat deze toekomstbestendiger zouden zijn, dan het maken van producties. Voor de vele kleine gezelschappen die buiten de boot vallen en voor de jeugdopleidingen De Noordelingen en het Haydn Jeugd Strijkorkest adviseert de Kunstraad om zoek te gaan naar private financiers of om andere instellingen te zoeken om te fuseren of om samen mee te werken. Wat de Kunstraad betreft, moet daarbij ook over de provinciegrens gekeken worden.