Carex en City Club krijgen mogelijk rol bij leegstand winkels

nieuws

Steeds meer gebouwen, die vroeger naar de anti-kraakorganisatie Carex gingen, blijven leegstaan. Sinds de Tweede Kamer de Wet Kraak -en Leegstand vorig jaar aannam, is de wachtlijst voor een tijdelijk onderkomen bij Carex tot 2000 gestegen.

Volgens Carex-directeur Lenze Hofstee is voor pandeigenaren leegstand goedkoper geworden dan het toestaan van tijdelijke bewoning, omdat daarvoor allerlei kosten gemaakt moeten worden. Hofstee pleitte woensdag in de Raadscommissie Ruimte en Wonen voor tijdelijke woonbestemmingen van leegstaande oude scholen, bedrijfspanden en woningen die op nominatie staan om te worden gerenoveerd of gesloopt.

Wethouder Frank de Vries zegde toe intensiever te gaan samenwerken met Carex. Ook met de Groningen City Club wil hij om de tafel, om ook de groeiende leegstand in het winkelbestand in bijvoorbeeld de Oosterstraat grondig onder te loupe te nemen en te faciliteren voor creatief en kostendekkend gebruik.