“Gemeente moet meer aan dierenwelzijn doen”

nieuws

Het stadsbestuur maakt zich er te gemakkelijk van af als het om dierenwelzijn gaat Dat stelt de Partij voor de Dieren.

Zo heeft het college laatst gemeld dat het voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren niet gehandhaafd kan worden. Volgens de Partij voor de Dieren kan het Stadsbestuur wel degelijk circussen met wilde dieren verbieden. De gemeente zegt ook geen kans te zien olifanten uit de Sinterklaasoptocht te weren.

Bovendien geeft het stadsbestuur te weinig informatie aan vissers over de negatieve gevolgen van hengelen, en van het feit dat ook vissen pijn kunnen lijden. De Partij voor de Dieren vraagt de gemeente de moties over het welzijn van dieren beter uit te voeren.