Ook regio moet minder gaan bouwen zegt provincie

Het provinciebestuur vind dat in de regio afgesproken moet worden minder woningen te gaan bouwen, nu ook in Meerstad 4000 woningen minder gebouwd gaan worden.

In de gemeenteraad werd gesproken over het plan dat de stad enig aandeelhouder van Meerstad zal worden. En dus alle financiële risico’s van de nieuwe woonwijk op zich neemt. Meerstad ligt deels op het grondgebied van de gemeente Slochteren, maar die kan niet die grote financiële risico’s dragen, nu de commerciële partijen en de provincie zich uit het project hebben teruggetrokken. De provincie wil niet dat buurgemeentes gaan concurreren met Meerstad.

Er lijkt een meerderheid te zijn voor de plannen van het stadsbestuur, hoewel veel fracties willen dat er een gemeentelijke herindeling komt; Meerstad hoort bij de stad zeggen de fracties.
Wethouder Frank de Vries liet gisteravond in het midden of er een gemeentelijke herindeling moet komen.

Deel dit artikel: