Cultuur moet samenwerken met bedrijfsleven

De culturele instellingen moeten de komende jaren meer gaan samenwerken met het bedrijfsleven. Dat staat in de nieuwe cultuurnota van de gemeente Groningen, die woensdag door wethouder Ton Schroor gepresenteerd werd.

De nota heet Ruimte voor vernieuwing en vernieuwing voor ruimte en zet de hoofdlijnen voor het culturele beleid van 2013 tot en met 2016 uit. In die jaren zal er fors minder geld voor de culturele instellingen zijn, met name door de bezuinigingen van het rijk en in minder mate de provincie.

In de nota staan de criteria waarop de Kunstraad aanvragen beoordeelt. De gemeente wil dat die naast een inhoudelijke beoordeling van de aanvraag ook gaat letten op zaken als de bedrijfsvoering van de instellingen, grensoverschrijdende samenwerking en het belang van de aanvrager voor de Groningse cultuur.