Studenten leggen schip uit 16de eeuw bloot

nieuws
Foto: ifmaffieldschool.blogspot.com/

Een bijzondere klus voor een aantal archeologiestudenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Maandag zijn zij namelijk begonnen, samen met medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, met het opgraven van een historisch scheepswrak in Lelystad.

Het schip werd gevonden in 1975 en is vrijwel nog compleet. Dat mag als bijzonder worden genoemd omdat het wrak ondanks de ondiepe ligging boven de grondwaterspiegel ligt.

Het geuzenschip blijkt uit onderzoek van voor 1600 te zijn. Bij proefopgravingen in 2003 werd een zogenaamde Rapier gevonden. Dat is een type zwaard dat door geuzen werd gebruikt. Vermoedelijk is het schip betrokken geweest bij de zeeslag in 1572 op de Zuiderzee met de Spanjaarden.

Met de opgraving hopen de onderzoekers meer te weten te komen over de historie en de bemanning van het schip en hoe de scheepsbouw in de zestiende eeuw floreerde. Want juist over deze periode is maar weinig bekend.

De opgraving in Lelystad wordt gedaan in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende instanties. Doel is om de maritieme archeologische kennis te vergoten en over te dragen.