Rehwinkel verwerpt kritiek

Burgemeester Peter Rehwinkel verwerpt de kritiek op zijn functioneren. Volgens enkele gemeenteraadsleden zou hij teveel investeren in contact met de bevolking en te weinig dossierkennis hebben.

Rehwinkel is bijna twee jaar burgervader van Groningen en binnenkort gaat hij met de gemeenteraad praten over zijn functioneren. De burgemeester zegt dat hij juist voldoet aan de wens van de raad om dicht bij de mensen te staan.

Afgelopen weekend stond er een artikel in het Dagblad van het Noorden waar het het functioneren van de burgemeester aan de orde werd gesteld. Rehwinkel zegt dat het lastig is om inhoudelijk te reageren op de kritiek maar het verwijt dat hij teveel investeert in contact met de bevolking vindt hij overtrokken.