GoudGroen

GoudGroen

TV-serie over groene tuinen, energie en duurzaam voedsel

Het programma over inwoners van de gemeente Groningen die hun tuin vergroenen, energie besparen of opwekken in hun huis of bedrijf, en duurzaam omgaan met voedsel.

Nieuw dit seizoen is dat onderzoekers en studenten een inkijkje geven in hun milieu- en klimaatprojecten. Bijvoorbeeld wat het effect is van waterdoorlatende bestrating of een wadi tijdens een hoosbui of hoe ze fietsend de luchtkwaliteit meten. Net als in eerdere seizoenen verandert in vrijwel iedere aflevering een betegelde tuin in een groene, bloeiende tuin. Of wordt een groen dak aangelegd. Aan het woord komen mensen die energiebesparende- en/of -opwekkende maatregelen aan hun woning of bijvoorbeeld schoolgebouw hebben toegepast. En het programma toont initiatieven van mensen die duurzaam met voedsel omgaan.

De 10-delige tv-serie GoudGroen is iedere week te zien bij OOG TV vanaf 17.30 uur, en wordt daarna ieder half uur en op zaterdag herhaald. Kijken kan ook via livestream op internet: www.oogtv.nl.

De afleveringen die al zijn uitgezonden kunnen worden bekeken via uitzending gemist of via de YouTube-afspeellijst hieronder.

 

Waarom meer groene tuinen?

Groene tuinen leveren een positieve bijdrage aan de leefomgeving. Tuinen beslaan meer dan de helft van het oppervlak van de stad. In betegelde tuinen kan tijdens hoosbuien het regenwater de grond niet intrekken en watert alles af op de putten. Met ondergelopen kelders en overstromingen op straat tot gevolg. Het wordt er in de zomer erg warm, omdat stenen de warmte lang vasthouden. Groene tuinen en daken zijn goed voor onze stadsnatuur en biodiversiteit. Ook voor onszelf: onderzoeken wijzen uit dat mensen die in een groene omgeving verblijven gelukkiger zijn dan tussen stenen. Zie ook: www.operatiesteenbreek.nl

Energie besparen en opwekken

De gemeente Groningen streeft naar een CO2-neutrale gemeente in 2035. Er zijn meerdere organisaties in de stad actief die inwoners helpen om energiebesparende maatregelen te nemen in hun woning of bedrijf. Tijdens deze serie spreken we bewoners, initiatiefnemers, organisaties en de gemeente. Items zijn o.a. een project met centraal verwarmen op waterstof, een project waarbij het geluid van diverse particuliere warmtepompen is gemeten, en in Ten Boer de Energiecoöperatie en de energieneutrale Wereldhuiskamer die met natuurlijke en lokale materialen is gebouwd. Ook filmen we initiatieven in Haren en in de Hortusbuurt waarbij bewoners andere bewoners stimuleren en helpen met energiebesparing en is er een item over elektrische laadpalen voor auto’s. Kijk voor meer informatie op https://gemeente.groningen.nl/groningen-geeft-energie

Duurzame voedselinitiatieven

In de stad zijn veel initiatieven waarbij mensen duurzaam met voedsel omgaan, om zo weinig mogelijk te verspillen en zoveel mogelijk te gebruiken. Items zijn o.a. buurtmoestuinen, een zelfoogsttuin in Ten Boer en het Voedselbos in Glimmen. Meer informatie staat op: www.eetbarestadgroningen.nl


Klimaat en onderzoek

Groningen werkt aan het klimaatbestendig maken van de gemeente, zodat onze woonomgeving veilig en leefbaar blijft, ook bij extreme weersomstandigheden. In GoudGroen spreken we met onderzoekers en studenten over de projecten over de lucht in de straten van de stad en tests met regenwater tijdens hevige of aanhoudende buien. In Lellens spreken we met een boer en zijn opvolger over de voor hen merkbare gevolgen van klimaatverandering. Zie ook: www.groningenklimaatbestendig.nl

Informatie

Groningen Geeft Energie: https://www.facebook.com/Groningengeeftenergie/

Operatie Steenbreek Groningen: https://www.facebook.com/OperatieSteenbreekGroningen/

Eetbare Stad Groningen: https://eetbarestadgroningen.nl/ en https://www.facebook.com/EetbareStadGroningen/