Nalaten aan OOG

Door na te laten aan Stichting Omroep Organisatie Groningen (OOG) draagt u bij aan het voortbestaan van de lokale omroep van Groningen. U zorgt ervoor dat de kwaliteit van onze programma’s gewaarborgd blijft, u steunt onze vrijwilligers en helpt mee aan de ontwikkeling van talent.

Manieren van nalaten

U kunt OOG opnemen in uw testament, dat is een gracieus gebaar en uiteraard een persoonlijke beslissing. Er zijn twee manieren waarop u OOG kunt opnemen in uw testament: als legaat of als erfgenaam. OOG beschikt over de ANBI-status en is hierdoor vrijgesteld van successierechten, dit betekent dat uw legaat of erfenis geheel ten goede komt aan de omroep. Voor meer informatie over successierechten kunt u terecht op de site van de belastingdienst.
● Legaat: ​als u een vastomschreven gedeelte van uw erfenis nalaat, spreken we over een legaat. Dit kan een percentage zijn, een bedrag, maar het kan ook roerende of onroerende goederen betreffen.

● Erfgenaam: ​als (mede)-erfgenaam worden eerst alle kosten van de totale erfenis voldaan, waarna de erfgenamen ieder hun deel ontvangen. OOG zet zich in om de nalatenschap in goed contact met nabestaanden, de executeur en de notaris af te handelen.

Rol van de notaris

Een notaris kan uw wensen vastleggen in een testament. U kunt er in overleg voor kiezen om OOG te benoemen als executeur testamentair. Voor de notaris is het nummer van de Kamer van Koophandel van OOG van belang: het nummer waaronder OOG staat ingeschreven is 41010513.

Meer informatie en contact

Als u erover denkt om OOG op te nemen in uw testament komen we graag met u in contact. OOG hoort graag of we nog wat voor u kunnen betekenen. Voor persoonlijk contact of meer informatie neemt u contact op met Mark Hulsebosch FFP CFP via markhulsebosch@oogtv.nl of via 06-83211206. Mark is ingeschreven bij de federatie financieel planners en gecertificeerd als erkend financieel adviseur. Omdat hij twintig jaar werkzaam is geweest als private banker bij Rabobank, kan hij u goed adviseren.

Deel dit artikel: