Te veel storingen en te veel klachten over lawaai en stank: gemeente zet houtsnipperverwarming Kardinge na tien jaar uit

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

Tien jaar geleden werd bij sportcentrum Kardinge gejuicht toen de biomassa-installatie bij het sportcomplex in gebruik werd genomen. Maar de installatie is niet meer rendabel en het apparaat leverde veel klachten op uit de omgeving. Daarom is het apparaat nu uitgezet.

Dat laat sportwethouder Inge Jongman dinsdag weten aan de gemeenteraad. Het was de bedoeling dat de biomassa-installatie ongeveer een miljoen kilo houtsnippers (verzameld door de gemeente in de vorm van snoei- en kapafval) per jaar zou verstoken. Met de warmte die daarbij vrijkomt, werd vervolgens de verwarming en het zwemwater in Kardinge op temperatuur gehouden.

Maar volgens Jongman heeft biomassainstallatie de afgelopen vijf jaar minder uren gedraaid dan aanvankelijk de bedoeling was: “In de praktijk hadden we (helaas) te maken met vele storingen en ook ontvingen we veel klachten van omwonenden over geluidshinder en geuroverlast binnen en buiten het sportcentrum.”

Daarom besluit het college, tien jaar na de oplevering, om de centrale niet meer aan te zetten. Jongman: “We trekken de conclusie dat het niet meer verantwoord is om de biomassa-installatie te blijven exploiteren. We bekijken daarom hoe we andere duurzaamheidsmaatregelen kunnen nemen, waarbij we rekening houden met de toekomstverkenning van Kardinge.”

OOG was er tien jaar geleden bij toen de installatie in gebruik werd genomen: