Provincie stelt subsidie beschikbaar om mensen met beperking te kunnen laten sporten

nieuws
Foto: Tania Van den Berghen via Pixabay

De provincie Groningen heeft een subsidie beschikbaar gesteld waar aanbieders van sport- en beweegactiviteiten gebruik van kunnen maken waarmee zij sportmaterialen aan kunnen schaffen voor mensen met een beperking. Doel van de subsidie is om deze doelgroep de mogelijkheid te geven om te sporten.

Zorginstellingen, stichtingen en aanbieders van sport- en beweegactiviteiten komen in aanmerking voor de subsidie. In totaal is er een bedrag van 20.000 euro beschikbaar. De provincie laat weten dat het om een incidentele subsidie gaat van maximaal vijftig procent van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Er geldt een maximumbedrag van 4.000 euro.

“We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners kunnen bewegen”, vertelt gedeputeerde Bram Schaal (GB) van Sport. “Mensen met een beperking kunnen zonder geschikt sportmiddel niet goed sporten en bewegen. We zien dat aangepaste sportmaterialen duur zijn. Ook constateren we dat er weinig sportactiviteiten voor deze groep worden georganiseerd omdat het organiseren op lokaal niveau moeilijk is. Echter valt bij deze doelgroep wel een gezondheidswinst te behalen. Door deze subsidie in het leven te roepen maken we het voor organisaties makkelijk om sportmaterialen en hulpmiddelen aan te schaffen waardoor sporten en bewegen voor meer mensen toegankelijk wordt.”