Provincie steekt de komende jaren 26 miljoen euro in projecten om meer Groningers op de fiets te krijgen

nieuws
Foto: Groningen Bereikbaar

Voor het nieuwe fietsprogramma van de provincie Groningen (getiteld ‘Iedereen op de fiets’) ze de provincie de komende vier jaar 26 miljoen euro opzij. Nieuwe en verbeterde fietsverbindingen, verkeersveiligheid en fietsenstallingen vormen volgens het provinciebestuur de kern van de plannen.

Eén op de vijf Groningers fietst bijna nooit. Dat is te veel, vindt het provinciebestuur. Het college van Gedeputeerde Staten constateert onder meer dat er voor aangepaste fietsers niet op alle fietspaden plek is. Ook is er geld beschikbaar voor het verbeteren van overstappunten van de fiets op openbaar vervoer en omgekeerd. Op stations, bij bushaltes en P+R’s investeert de provincie in meer en betere fietsenstallingen.

Daarnaast zet het college geld opzij voor meer en betere doorfietsroutes en voor campagnes die Groningers vaker de fiets op moeten krijgen.

“We vinden het belangrijk dat iedereen die wil fietsen, kan fietsen”, vertelt gedeputeerde Johan Hamster. “Daarom investeren wij de komende jaren weer veel geld in fietsprojecten. Daarbij hebben we ook oog voor verkeersveiligheid. Want helaas zien we steeds meer fietsongelukken in onze provincie. Die negatieve trend willen we doorbreken.”