Gronings advocatenkantoor wil massaclaim starten tegen netbeheerders vanwege wachttijd voor elektriciteitsaansluiting

nieuws
Foto: Tom via Pixabay

Het Groningse advocatenkantoor DeHaan wil een massaclaim starten tegen minimaal drie Nederlandse netbeheerders. Het is daarom op zoek naar bedrijven en particulieren die schade lijden door de wachtlijsten voor een elektriciteitsaansluiting.

De netbeheerders kunnen voornamelijk bedrijven niet of niet op tijd aansluiten op het stroomnet, omdat het door de toenemende vraag naar stroom overbelast is op bepaalde plekken. De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar kunnen nu niet volgens de wettelijke termijnen op tijd zorgen voor een aansluiting.

DeHaan schat in dat inmiddels 6.600 bedrijven en vele huishoudens wachten op een aansluiting, omdat de netbeheerders de aanvragen niet meer kunnen bijhouden. Daardoor wordt veel schade geleden, zo stelt DeHaan, omdat bedrijven kosten moeten maken voor noodaggregaten, het huren van alternatieve woon- of bedrijfsruimtes elders, extra hypotheekrente, kosten voor deskundigen of omzetderving.

Via een speciaal opgezet platform wil het advocatenkantoor inventariseren om hoeveel gevallen het precies gaat en wat de omvang is van de geleden schade per geval. Als er voldoende animo is, wil DeHaan misschien een massaclaim opstarten namens gedupeerden om de geleden schade te verhalen of te vergoeden.