Aantal huiszwaluwnesten zit in de lift: “Wel jammer dat er nesten worden verwijderd”

nieuws
Foto's: Erick Bakker

Het gaat goed met het aantal huiszwaluwnesten. Een telling voor Sovon Vogelonderzoek laat op de twee locaties waar geteld wordt een toename zien van het aantal nesten.

Allereerst wordt er geteld op bedrijventerrein Eemspoort. In 2017 vestigde een bouwplein zich op dit terrein. “Dit bedrijf geeft zwaluwen alle ruimte die ze nodig hebben”, vertelt directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap. “Door die ruimte kan er volop gebroed worden. Vorig jaar werden er 87 nesten geteld wat toen een toename was van twintig procent. Dit jaar hebben we op deze plek 94 nesten geteld waardoor we kunnen concluderen dat de kolonie verder gegroeid is.”

Meerstad
Dat geldt ook voor het dorp Meerstad. Bij de eerste telling in 2019 werden iets meer dan 120 nesten geteld. De afgelopen jaren ging dit aantal achteruit naar 95 in 2020. Een jaar later werden er 92 geteld. Glastra: “Dit jaar is het in Meerstad weer een goed jaar voor de huiszwaluw met 120 nesten.” De meeste nesten bevinden zich in Meeroevers waar de aantallen stabiel blijven. Een toename wordt gezien in de wijken Tersluis en Groenewei. In De Zeilen is sprake van een kleine afname. Het hadden ook meer nesten kunnen zijn: “Wat we gezien hebben is dat veel nestplekken ongeschikt worden gemaakt, of nog erger, dat er nesten worden verwijderd.”

Huiszwaluw
De huiszwaluw staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. Sinds de jaren zeventig nemen de aantallen in ons land sterk af. Met name in stadskernen, waar deze soort voorheen regelmatig broedde, is sprake van een flinke afname. Eén van de redenen lijkt de mens te zijn: het komt voor dat nesten worden verwijderd om de overlast van uitwerpselen tegen te gaan. Oorspronkelijk bouwt de huiszwaluw van klei en zand een komvormig nest tegen rotswanden, maar het dier gedijt ook prima in kleine openingen van bakstenen of betonnen huizen.

Verslaggever Erick Bakker maakte in 2018 onderstaande reportage: