Wethouder Eikenaar: “Gemeente kiest voor verantwoord datagebruik”

nieuws
Foto via Gemeente Groningen

De gemeente wil naleving van de regels door bijstandsgerechtigden makkelijker maken, zodat zij niet in de problemen komen door boetes of geld dat ze moeten terugbetalen.

Groningen biedt haar inwoners een inkomen op het sociaal minimum via een uitkering. Bijstandsgerechtigden zijn verplicht om de gemeente te informeren als er iets verandert in hun situatie, zodat alleen inwoners die er recht op hebben een uitkering krijgen. Daarnaast onderzoekt de gemeente of mensen terecht een uitkering krijgen. Het draait om vertrouwen en begrip.

Om inwoners zo min mogelijk te belasten, wordt daarbij gemaakt van beschikbare data en inzichten. Transparantie en openheid over het datagebruik staan hierbij voorop. Wethouder Eelco Eikenaar: ‘We hebben een plan opgesteld dat uitgaat van een positief mensbeeld, vertrouwen in inwoners en de menselijk maat. Dit zijn waarden die kunnen schuren met handhaving, maar het gaat ook over goed informeren en oog hebben voor persoonlijke omstandigheden.”

Volgens Eikenaar is het overgrote deel van de bijstandsgerechtigde inwoners van goede wil en wil zich aan de regels houden. “Maar dit is niet even gemakkelijk en vergissingen komen voor. We willen de naleving verbeteren door inwoners beter te informeren en door onze regels en werkwijzen eenvoudiger te maken, zodat naleving nog vanzelfsprekender wordt.”

Nogmaals de wethouder: “De insteek is om inwoners zo min mogelijk te belasten, waarbij we gebruikmaken van beschikbare data om hen zoveel mogelijk uit te sluiten van onderzoek. Nog steeds leggen we de complexiteit te veel bij inwoners. Dit zien we terug in het aardbevingsdossier, de toeslagenaffaire en ook in de Participatiewet. Dit plan draagt eraan bij om die complexiteit en verantwoordelijkheid meer bij de gemeente te leggen.”