Student & Stad veroordeelt plannen kabinet om langstuderen zwaarder te straffen

nieuws
Studenten voor de Van Doorenveste op de Zernike Campus - Foto: Joris van Tweel

De fractie van Student & Stad heeft in een gezamenlijke verklaring met andere studentenpartijen uit het land bezwaar aangetekend tegen de plannen van het beoogde kabinet om het langstuderen zwaarder te bestraffen.

Afgelopen week presenteerden PVV, NSC, BBB en VVD hun hoofdlijnenakkoord. In dit akkoord wordt voorgesteld om het collegegeld voor bachelor- en master-langstudeerders, die meer dan een jaar studievertraging hebben opgelopen, met 3.000 euro te verhogen. “Dit beleid zien wij als onrechtvaardig en schadelijk voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs”, reageert Daan Swets. “Dit voornemen zal een enorme extra last leggen op de schouders van studenten, die vaak al te maken hebben met uitdagingen zoals werk, gezinsverplichtingen en gezondheidsproblemen. Het verhogen van het collegegeld en het verminderen van de bekostiging zal de financiële druk verder vergroten en kan leiden tot nog meer stress en financiële problemen onder studenten.”

Negatieve invloed op welzijn
Naast Student & Stad is het bezwaar ondertekend door STIP Delft, Studenten voor Leiden, Student en Starter Utrecht en M:OED Maastricht. De partijen zijn tevens bang dat de al zorgwekkende prestatiedruk onder studenten flink zal toenemen. Sinds de invoering van het leenstelsel stijgt deze druk en heeft het een negatieve invloed op het welzijn en de mentale gezondheid van studenten. Door financiële sancties in te voeren wordt de druk nog verder opgevoerd. Dit zal resulteren in een toename van stress, angststoornissen en burn-outs onder studenten zo is de verwachting.

“Belemmerd activiteiten als vrijwilligerswerk en maatschappelijk werk”
“Daarnaast zal de langstudeerboete er voor zorgen dat activiteiten naast de studie, zoals vrijwilligerswerk, maatschappelijk werk of commissies bij verenigingen en bestuursjaren, belemmerd worden. Juist deze activiteiten zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van studenten en dienen als mooie voorbereiding op de arbeidsmarkt. Verder zijn deze activiteiten noodzakelijk voor het faciliteren van de studentencultuur zoals wij deze kennen en draagt deze bij aan het functioneren van de Nederlandse samenleving.”

Oproep om langstudeerboete te heroverwegen
De vier partijen trekken een eenmalig bedrag van 1,4 miljard euro uit om studenten van de pechgeneratie te compenseren. Met de pechgeneratie worden studenten bedoeld die tussen 2015 en 2023 een studie volgden, onder het leenstelsel vielen en geen basisbeurs kregen om hun studie te betalen. De studentenpartijen waarderen de stappen om de lasten voor deze groep te verlichten, maar ze verwachten dat het toegewezen bedrag verre van toereikend zal zijn. “Daarom roepen wij op tot een grondige heroverweging van de compensatiemaatregelen om recht te doen aan de ernst van de situatie en de getroffen studenten daadwerkelijk te ondersteunen. Daarnaast roepen wij het beoogde kabinet op om het voorstel omtrent de langstudeerboete te heroverwegen en te streven naar maatregelen die de toegankelijkheid van het hoger onderwijs vergroten en studenten ondersteunen bij het behalen van hun diploma, in plaats van hen te bestraffen zodra zij hun studie niet nominaal kunnen voltooien.”

Verslaggever Nadine Jansen sprak met Lijst Sterk en HSV die eveneens hun afschuw uitspreken: