Stad komt ‘zwak’ uit de verf in onderzoek naar leefbaarheid, met name noordoostelijke wijken staan structureel onder druk

nieuws
Foto Andor Heij. Portiekwoningen, sociale huurwoningen

In bepaalde wijken in Groningen gaat het zo slecht met de leefbaarheid, dat de gemeente op een lijstje met zorggemeenten staat in een onderzoek voor demissionair minister Hugo de Jonge. Met name de noordoostelijke wijken van Stad zijn daar de oorzaak van.

De resultaten komen naar voren in een tweejaarlijks onderzoek van twee bureaus voor het ministerie van Binnenlandse Zaken over het jaar 2022. Groningen, Leeuwarden, Eemsdelta, Midden-Groningen en Emmen zijn gebieden waar de leefbaarheid op sommige plekken structureel onder druk staat.

Het aandeel woningen waar de leefbaarheid in Groningen als ‘zwak of lager’ werd omschreven steeg tussen 2020 en 2022 ook nog eens, van vijf procent van het totale woningbestand in Groningen naar bijna tien procent. Het aandeel woningen waar de leefbaarheid nu structureel als ‘zwak of lager’ wordt omschreven steeg van 2 naar 4 procent.

Het zijn in onze gemeente met name de wijken Beijum-Oost, Paddepoel-Zuid en de De Hoogte die de lage leefbaarheidscijfers drukken. Ook in Vinkhuizen, Selwerd en de Indische buurt zijn er plekken waar het de afgelopen jaren slechter is gegaan met de leefbaarheid.

De Leefbaarometer, uitgevoerd door Atlas Research and In.Fact.Research is tweejaarlijkse monitor, waarmee een inschatting wordt gegeven van de leefbaarheid in Nederland, zoals bewoners die ervaren in hun buurt of wijk. Dit gebeurt aan de hand van 94 indicatoren binnen vijf dimensies, te weten: ‘fysieke leefomgeving’, ‘woningvoorraad’, ‘voorzieningen’, ‘sociale samenhang’ en ‘overlast en onveiligheid’.