Rijkswaterstaat richt zich op hellingbanen naar Busbaanbrug tijdens bouw nieuwe Gerrit Krolbrug

nieuws
De busbaanbrug - Foto via Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat start een vervolgonderzoek naar de mogelijkheid voor een tijdelijke oeververbinding tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Het onderzoek richt zich op de variant, waarbij fietsers en wandelaars gebruik kunnen maken van de bestaande Busbaanbrug. Soortgelijke hellingbanen als die bij de Gerrit Krolbrug moeten dit mogelijk gaan maken.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat besloot dinsdag een vervolgonderzoek te starten naar deze variant. Uit het onderzoek moet blijken of het haalbaar is om deze tijdelijke verbinding te realiseren.

De huidige tijdelijke hellingbanen van de Gerrit Krolbrug, die aansluiten op delen van de oude fiets- en loopbruggen, werden in januari van dit jaar geopend. De aanleg van de hellingbanen had heel wat voeten in de aarde, want door problemen met de ondergrond duurde het twee jaar langer dan gepland om deze aan te leggen. De hellingbanen blijven in ieder geval liggen tot de bouw van een permanente overweg. Die is nodig sinds de brug op 15 mei 2021 werd aangevaren.

‘Busbaanbrug meest kansrijk’

Die nieuwe overweg, de nieuwe Gerrit Krolbrug, moet in 2029 klaar zijn. Om de nieuwe brug te kunnen bouwen, moeten de hellingbanen die nu tegen de oude fiets- en loopbruggen zijn gebouwd weer worden verwijderd. Om fietsers en voetgangers toch een alternatief te bieden, kijkt Rijkswaterstaat nu naar de Busbaanbrug. Deze variant is, zo stelt Rijkswaterstaat, het meest kansrijk.

De komende maanden worden onder andere bodemonderzoeken uitgevoerd, waarbij de onderzoekers kijken of de bodem een hellingbaanconstructie kan dragen. Daarnaast wordt onder meer gekeken naar de aanwezigheid van kabels en leidingen. Ook wordt gekeken of de Busbaanbrug-variant verder kan worden geoptimaliseerd door bijvoorbeeld het aansluitende wegennet anders in te richten. De huidige hellingbanen van de Gerrit Krolbrug kunnen in de Busbaanbrug-variant worden (her)gebruikt, waarmee materiaal duurzaam kan worden ingezet en kosten kunnen worden bespaard.

Ontwerp en kosten moeten komende winter bekend zijn

Naar verwachting is het onderzoek eind dit jaar afgerond, waarna wordt bepaald of de tijdelijke verbinding kan worden aangelegd. Dan moet er ook een ontwerp liggen voor de hellingbanen, waarmee duidelijk wordt wat de aanleg ervan gaat kosten.