Politiek dringt aan om wijkpark te realiseren in Groene Enclave Reitdiep

nieuws
Foto: Google Maps

Er moet werk worden gemaakt om een wijkpark te realiseren in de Groene Enclave in de wijk Reitdiep. Een motie van de PvdA hierover werd unaniem aangenomen.

De Groene Enclave is een stuk grond tussen de Hoogeweg, Barwerd en Solwerd. Het is echter niet in handen van de gemeente, waardoor het op dit moment niet mogelijk is iets met de grond te doen. Plannen om op deze plek een wijkpark te realiseren liggen al jaren op de plank. Rico Tjepkema van de PvdA: “Eindelijk gaat er begonnen worden met de realisatie van de wijk De Held III nadat de gemeente na een lange tijd tot een akkoord is gekomen met de grondeigenaar. Dezelfde grondeigenaar heeft echter ook een stuk grond in de wijk Reitdiep waar het de bedoeling is dat daar een wijkpark gaat komen. Het lijkt ons heel mooi dat op dit vlak ook een doorbraak gerealiseerd gaat worden.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Buurtbewoners zitten er op te wachten”
Tjepkema roept in zijn motie, die gesteund wordt door GroenLinks, SP, Partij voor het Noorden en Partij voor de Dieren, op om hier samen met de grondeigenaar en inwoners werk van te maken. “De buurtbewoners zitten er op te wachten. Dit wijkpark leidt tot vergroening en ontmoeting en dat is heel waardevol. Binnenkort organiseren de bewoners van Reitdiep hun wijkdag pal naast deze groene strook. Wij hopen dat zij deze dag binnenkort in hun eigen wijkpark kunnen vieren.”

Tom Rustebiel (D66): “Bewoners rekenen al jaren op een groen wijkpark”
De VVD vraagt zich af hoeveel dit gaat kosten. Tjepkema geeft als antwoord: “We hebben het niet alleen over aankoop maar we geven juist aan het College mee hoe we dit zouden kunnen doen. Wellicht is er grondruil mogelijk.” Tom Rustebiel van D66: “Mijn fractie is eigenlijk wel verbaasd dat dit stuk grond niet onderdeel was van de onderhandelingen rond De Held III. Bewoners rekenen al jaren op een groen wijkpark. Mocht het wel geld gaan kosten dan horen we graag wat de financiële consequenties zijn.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “We ondersteunen nut, noodzaak en functie”
En dat is wat wethouder Rik van Niejenhuis van Wonen ook zegt: “Tijdens de onderhandelingen over De Held III is het niet gelukt om dit stuk grond daar onderdeel van uit te maken. Vooral om het niet nog moeilijker te maken dan het al was. We ondersteunen wel nut, noodzaak en functie voor het realiseren van een wijkpark en gaan daarom hier mee aan de slag. Mocht het geld gaan kosten dan komen we bij de raad hier op terug.”

Het voorstel wordt uiteindelijk unaniem aangenomen: 41 raadsleden stemmen voor, 0 tegen.