Martini Ziekenhuis: ‘Financiële positie verder onder druk’

nieuws

In 2023 kwam de toegankelijkheid van zorg en de financiële positie van het Martini Ziekenhuis verder onder druk te staan. Dat blijkt uit het jaarverslag. Het jaar eindigde met een gering positief resultaat van 0,9 miljoen euro.

De zorgvraag neemt toe, de kosten stijgen en het wordt steeds moeilijker om voldoende bekwaam personeel te vinden. Onder het motto ‘Samen voor de beste zorg’, werkt het Martini Ziekenhuis actief samen met collega-ziekenhuizen en ketenpartners om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg te waarborgen. Daarom zijn vorig jaar vier strategische lijnen uitgezet om dat mogelijk te maken.

De eerste lijn richt zich op het maken van keuzes in de zorg. In de toekomst richt het Martini Ziekenhuis zich meer en meer op acute, hoog complexe en oncologische zorg. De tweede lijn is het behouden, werven en opleiden van voldoende bekwaam personeel.

De derde lijn is het verplaatsen van zorg. Zorg in het ziekenhuis als het moet, daarbuiten als het kan. Nieuwe informatietechnologie biedt hierbij veel kansen Tenslotte de vierde strategische lijn: het Werken aan een financieel gezond en duurzaam ziekenhuis.

Ook in 2023 stegen de kosten harder dan de opbrengsten. Het Martini Ziekenhuis had te maken met minder opbrengsten, onder andere door ziekteverzuim. Tegelijkertijd stegen de kosten van grondstofkosten en loonkosten als gevolg van de nieuwe cao-afspraken. Om het financiële resultaat te verbeteren, wordt ingezet op slimmer werken, digitalisering en het optimaliseren van processen.