Manifest om dorpen leefbaar te houden: “Komt steeds verder onder druk te staan”

nieuws
Foto: Gouwenaar, relaunch Ulamm (talk) - File:Kloosterkerk Ten Boer.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88825165

De Dorpscoöperatie Ten Boer heeft een manifest opgesteld dat er voor moet zorgen dat dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer leefbaar blijven. Men ziet namelijk dat door verschillende oorzaken de leefbaarheid steeds verder onder druk komt te staan.

“De dorpen in de oude gemeente Ten Boer zijn fijne dorpen om in te leven en te wonen. Er is ook een redelijk voorzieningenniveau”, stelt voorzitter Peter Redeker. “Er is een behoorlijke sociale samenhang die vooral vorm en inhoud krijgt door de inzet van een aanzienlijk aantal inwoners en organisaties in het gebied.” Maar ondertussen zijn er ook zorgen want de leefbaarheid voor bepaalde groepen en kwetsbaren komt steeds meer onder druk te staan. “Denk aan de bezuinigingen op de ouderen- en jeugdzorg en het grote gebrek aan specifieke woningen voor ouderen en starters. Dit maakt het prettig wonen lastiger, met als gevolg dat eenzaamheid een aanmerkelijk groter probleem aan het worden is. Dat geldt voor jong en oud.”

Dorpscoöperatie Ten Boer ziet ‘SamenWerken aan SamenLeven’ als oplossing en wil dit opnemen als speerpunt in het beleid. Dit plan gaat uit van noaberschap door ontmoeting met elkaar en onderlinge hulpverlening voor elkaar. De basis is onderlinge solidariteit. “Om dit te kunnen bereiken is het van groot belang dat inwoners zich medeverantwoordelijk voelen zich in te zetten voor de samenleving. Als iedereen een beetje doet, kunnen we de klussen wat meer verdelen. Hoe mooi zou het zijn als alle inwoners zich een beetje verantwoordelijk voelen voor het leefbaar houden van dorp, wijk, buurt en straat. En zich daar ook voor inzet.” En daarom dus een manifest. Met het manifest wordt deze boodschap uitgedragen en hoopt men dat zoveel mogelijk verenigingen, stichtingen en organisaties hier hun handtekening onder zetten.

In juni gaat er in Ten Boer gesproken worden hoe het manifest vorm gegeven moet gaan worden.