Lelylijn-ontbijt in Tweede Kamer op finaledag formatie

nieuws

Voorstanders van de Lelylijn hebben deze woensdag in de Tweede Kamer een zogenoemd Lelylijn- ontbijt gehouden. Het ontbijt werd georganiseerd door VNO-NCW MKB Noord, al jaren een groot pleitbezorger van de spoorlijn.

Tweede Kamerleden en supporters van de Lelylijn ontmoetten elkaar om te spreken over de voordelen en mogelijkheden van deze toekomstige snelle treinverbinding tussen de Randstad en het noorden. Daar hangt echter wel een prijskaartje van vele miljarden euro’s aan.

Tijdens het ontbijt gingen Kamerleden, ondernemers, politici en ziekenhuisbestuurders uit het noorden met elkaar in gesprek. Het ging met name over de impact van de spoorlijn op het levensgeluk in de noordelijke regio. Agnes Mulder, directeur VNO-NCW MKB Noord: “Het is belangrijk dat hier op korte termijn in geïnvesteerd wordt. Het verdient een plek in het nieuwe regeerakkoord.” Mulder zegt dit op de dag dat de informateurs met het eindverslag van de formatieronde naar buiten treden.

Aleid Brouwer, hoogleraar aan de RUG, informeerde de Kamerleden over de kansen die de Lelylijn biedt voor de brede welvaart in Noord-Nederland. Zoals de verwachte verbeteringen voor de bereikbaarheid, de economische groei en werkgelegenheid in de regio. “Het is belangrijk om de gevoelens van de inwoners over de brede welvaart die de Lelylijn kan brengen mee te nemen in de besluitvorming,” aldus Brouwer.