De Hoogte krijgt circulariteitshub met kringloopwinkel, gemeente stelt 14,5 miljoen euro beschikbaar

nieuws
Foto: Gemeente Groningen

Aan de Van der Hoopstraat in de wijk De Hoogte komt een derde locatie waar je afval naar toe kunt brengen. Dit wordt geen afvalbrengstation, maar een circulariteitshub. Woensdag stemde de gemeente in met het plan, waarmee een bedrag van 14,5 miljoen euro is gemoeid.

Het nieuwe station moet een bijdrage leveren aan de circulaire doelstellingen van de gemeente. Op de nieuwe locatie gaat niet ingezet worden op het verwerken van afval maar op het recyclen ervan. Zo komt er op het terrein een kringloopwinkel waar producten die gerepareerd kunnen worden, in de verkoop kunnen. Op locatie moet samengewerkt gaan worden met het bedrijfsleven en het onderwijs.

Rik Heiner (VVD): “Er is te weinig gekeken naar goedkopere alternatieven”
Niet alle partijen zijn blij met het plan. Bijvoorbeeld de VVD en het CDA. Rik Heiner van de VVD: “Het plan gaat 14,5 miljoen euro kosten. Dit is heel veel geld. Wij vinden dat er te weinig gekeken is naar goedkopere alternatieven. Het aanbieden van grofvuil kan bijvoorbeeld ook door het bij mensen thuis op te halen en langere openingstijden in te stellen bij de huidige twee afvalbrengstations, waardoor je de drukte op deze locaties beter kunt spreiden. Wij zouden graag willen dat er onderzoek wordt gedaan naar alternatieven. Zodat we daarmee ook in bezit komen van knoppen waar we aan kunnen draaien.”

Daan Brandenbarg (SP): “Is dit serieus de oplossing van de VVD?”
Daan Brandenbarg van de SP vindt dat de VVD wel heel makkelijk zijn punt probeert te maken: “Als je een voorstel doet om het afval bij mensen thuis op te halen dan had je hier onderzoek naar kunnen doen hoeveel dit kost. Wij hebben dat indertijd ook gedaan.” Heiner: “Er zijn bedragen bekend van een tijdje geleden. Maar de kosten stijgen heel hard, waardoor dit nu niet een juiste weergave is. Maar waar ik naar zoek zijn alternatieven. Er ligt nu één keuze op tafel, waardoor er niets te kiezen is. Kunnen we bijvoorbeeld ook bakfietsen inzetten. Dat mensen uit de noordelijke wijken met hun afval makkelijk in Vinkhuizen kunnen komen.” Brandenbarg: “Is dit serieus de oplossing van de VVD om je afval kwijt te geraken? Je krijgt een bakfiets om naar Vinkhuizen te rijden?”

Andrea Poelstra (D66): “We zijn groot voorstander van de hub”
Andere partijen zijn juist in hun nopjes met het plan van het College. Tim van de Vendel van GroenLinks: “We gaan een circulariteitshub bouwen. Een essentiële schakel voor het kunnen hergebruiken van materialen.” Andrea Poelstra van D66: “Wij zijn een groot voorstander van de hub. Toch hebben we wel goed nagedacht over het amendement van VVD en CDA want het is inderdaad een groot plan met veel kosten. Toch denken wij dat deze extra plek nodig is. De bezoekersaantallen bij de stations zijn sinds 2020 verdubbeld: de vraag en behoefte zijn er.” Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “Je gaat op deze nieuwe plek afval scheiden, maar je gaat ook de grondstoffen er uit halen. Dit is heel belangrijk voor de noordelijke wijken. Deze investering is gerechtvaardigd.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Als we zo blijven doorgaan stevenen we af op een planetaire crisis”
Wethouder Kirsten de Wrede is blij met de steun. “Het is misschien goed om nog even een onderzoek van het Global Resources Outlook aan te halen. Uit dat onderzoek blijkt dat als wij zo doorgaan op deze manier, waarbij we door blijven graven naar grondstoffen, we afstevenen op een planetaire crisis. De grote vraag naar grondstoffen leidt tot grondstoffenschaarste. Er is grote behoefte aan een circulaire economie. Vergelijk het met een grote tanker die op een bepaalde bestemming afstevent. Wij proberen die koers te veranderen zodat we daarmee ons steentje bijdragen aan een nieuwe keten, aan een betere toekomst.”

“Alternatieven bieden niet de stap voorwaarts”
Volgens De Wrede gebeuren er in Groningen op dat vlak ook al veel mooie dingen. Ze noemt daarbij de repaircafés, de kringloopbedrijven en de textielhub. “Het amendement van VVD en CDA ontraden wij. Als je in de noordelijke wijken woont is het nu op dit moment niet makkelijk om je afval aan te bieden. Wij willen met dit plan een stap voorwaarts maken, waarbij mensen op een makkelijke en laagdrempelige manier hun afval kwijt kunnen. Uiteraard hebben we gekeken naar goedkopere alternatieven, maar die bieden geen stap voorwaarts. We kunnen er voor kiezen om het huisvuil op te halen bij de voordeur. Dit kost 750.000 euro. Maar het scheidingspercentage gaat dan omlaag. Groningen is op dit moment van alle grote gemeenten het meest succesvol in het scheiden van afval. Met deze hub, waarbij we samenwerken met kennisinstellingen, kunnen we die volgende stap zetten.”

Het amendement van CDA en VVD wordt uiteindelijk verworpen. Van de raadsleden stemmen 4 voor en 38 tegen. Het hoofdvoorstel wordt aangenomen: 38 stemmen voor, 4 tegen.