COA: intrekken spreidingwet leidt tot inhumane situatie en onverantwoorde druk

nieuws
Foto via Willem Straat (LinkedIn)

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) merkt dat het voornemen uit het Hoofdlijnenakkoord om de Spreidingswet in te trekken direct negatieve gevolgen heeft voor het aantal opvangplekken voor asielzoekers.

Enkele gemeenten hebben al aangekondigd opvangplekken niet te realiseren of besluitvorming on hold te zetten. Het gaat om 2.000 tot 2.500 opvangplekken. Hierdoor dreigt dat op korte termijn al honderden mensen geen opvang en begeleiding krijgen. Dit kan volgens het COA leiden tot een inhumane situatie en onverantwoorde druk op medewerkers, zoals die in Ter Apel.

De formerende partijen (PVV, VVD, NSC en BBB) hebben besloten een eind te maken aan de Spreidingswet. Maar die is volgens het COA juist nu hard nodig om meer stabiliteit in de asielopvang te krijgen en een einde te maken aan de huidige opvangcrisis. Het COA roept gemeenten en betrokken partijen daarom op om hun verantwoordelijkheid te nemen en in lijn met de Spreidingswet te blijven handelen. De wet is immers gewoon van kracht totdat onder andere de Tweede en Eerste Kamer daar een uitspraak over doen. De gemeente Groningen voldoet trouwens ruimschoots aan haar verantwoordelijkheden.

Het COA heeft voor 1 juli nog 8.100 opvangplekken nodig en er is geen perspectief dat dit gaat lukken. Daarmee blijft het urgent om – eerlijk verspreid over Nederland – extra locaties te openen. Het voornemen om de Spreidingswet op termijn in te trekken maakt de druk alleen maar groter, nu een aantal gemeenten al laat merken de noodzaak voor opvang niet meer te voelen.