Bouw nieuwe slibkoekoverslag bij rioolwaterzuivering Garmerwolde begonnen

nieuws
Foto: Geert Job Sevink

Bij de rioolzuiveringsinstallatie (rwzi) in Garmerwolde ging afgelopen vrijdag de bouw van een vernieuwde slibkoekoverslag van start. Daarmee wil Waterschap Noorderzijlvest energie besparen, efficiënter werken en zorgen voor minder benodigde vrachtwagenritten om de slibkoek af te voeren.

Volgens Noorderzijlvest stamt de oude overslag nog uit een andere tijd met een ander sentiment, toen het slib wat achterbleef na zuivering nog werd verspreid als meststof op het land. Dat wil men al jaren niet meer, mede omdat het terugwinnen van fosfaat harder nodig dan vroeger.

Daarnaast zorgt de nieuwe slibkoekoverslag voor dertig procent energiebesparing en wordt de belading van het slib in vrachtwagens verbeterd, waardoor er minder ritten nodig zijn voor de afvoer. Ook is het systeem nu ‘gesloten’, waardoor medewerkers minder in aanraking komen met de slibkoek.

Het slib uit Garmerwolde wordt onder meer gebruikt om warmte op te wekken. Met de warmte wordt stoom geproduceerd voor levering aan bedrijven in en rond Delfzijl.