Bewoners Hoornsediep balen dat groen plaats heeft gemaakt voor parkeerplekken: “Egels en hazen zijn verdwenen”

Bewoners aan het Hoornsediep en de Rivierenhof balen. Hun groene omgeving heeft in de afgelopen achttien maanden plaats gemaakt voor meer steen en beton. Gesprekken met de gemeente en Aanpak Ring Zuid voor een oplossing hebben niets opgeleverd. “Daarom stappen we nu naar de media.”

“Het was hier altijd prettig wonen”, vertelt bewoner Ron van Achteren, die ook namens zijn buurtbewoners spreekt. “Voor het pand lag een stoep, dan kwam er een groenstrook, vervolgens had je het fietspad en de weg en daarna kwamen nog een aantal meters groen tot de ringweg begon. Als ik naar buiten keek zag ik regelmatig steenmarters in het groen huppelen. Daar was trouwens niet iedereen blij mee, maar ik vond dat prima. En ik zag er ook fazanten, egels en hazen.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

“Het groen is weg”
Dat groen is er niet meer. Twee jaar geleden begon Aanpak Ring Zuid met de herinrichting van het Hoornsediep. In de oude situatie werd de straat gebruikt door verkeer afkomstig van de Brailleweg. In de nieuwe situatie is het een woonstraat geworden. “Al het groen is weg. De groenstrook voor onze woningen heeft plaats gemaakt voor parkeerplaatsen. Vervolgens kom de weg en aan de andere kant zijn ook parkeerplaatsen aangelegd. Ik kijk nu uit op zo’n zestien parkeerplekken.”

“Waarom moest groen wijken voor overbodige parkeerplekken?”
De bewoners begrijpen het niet. “Er staat bijna nooit een auto. Onder ons pand bevindt zich een parkeergarage waar bewoners hun auto’s parkeren. Momenteel is het wat drukker op de parkeerplaatsen omdat er in de omgeving afsluitingen zijn. Maar bewoners van de Maaslaan parkeren bijvoorbeeld hier hun auto’s niet omdat het te ver lopen is. En ook onlangs bij de feesten in het Stadspark konden wij qua parkeerdruk niet merken dat er in de stad een evenement was. Wij begrijpen niet waarom groen moest wijken voor overbodige parkeerplekken.”

“Je voelt je niet serieus genomen”
Achttien maanden hebben bewoners voor het eerst contact opgenomen met de gemeente: “Eerst doe je dat op eigen titel. Op een gegeven moment merk je dat meer mensen uit de buurt zich er aan storen en klagen en dan ga je de krachten bundelen. Bij de gemeente verwijst men naar Aanpak Ring Zuid. We hebben klachten ingediend. Je komt dan in een klachtenprocedure terecht, waarbij gezegd wordt dat men niet over de inhoud gaat, maar over de vorm. Op het aspect van de vorm wordt dan de klacht ongegrond verklaard. Je voelt je niet serieus genomen.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

“Groen maakt plaats voor parkeerplekken”
De bewoners hopen dat het groen weer terug kan komen. “Er zijn wel gesprekken geweest. Bij die gesprekken zijn ook illustraties getoond hoe het moet worden. Wij denken dat die beelden een te positief beeld schetsen. Voor het überhaupt zo groen is ben je vele jaren verder. Terwijl volgens mij deze gemeente er alles aan gelegen is om zoveel mogelijk te vergroenen. Parkeerplekken worden juist in delen van de stad opgeheven om plaats te maken voor groen. Hier gebeurt het omgekeerde. In het kader van bijvoorbeeld de hittestress is dit onbegrijpelijk.”

Fietstunnel
De partijen hebben aangegeven dat wellicht mogelijk in de toekomst de parkeerplekken gaan verdwijnen: “Maar dat is dan op het moment dat er een fietstunnel aangelegd gaat worden onder het Emmaviaduct door. Dus in plaats van stenen krijgen we dan beton, wat ook weer ten koste gaat van groen. En wat ik zeg, we zijn nu achttien maanden in gesprek. Wij voelen ons niet serieus genomen. Daarom stappen we nu naar de media. Misschien dat daardoor er wel serieus naar ons geluisterd gaat worden.”